Finance Wales provides tailored debt, equity and mezzanine investments to Welsh SMEs at all growth stages. We build long-term relationshi...
Finance Wales provides tailored debt, equity and mezzanine investments to Welsh SMEs at all growth stages. We build long-term relationships with the businesses we invest in and continue to invest as they grow. 


We can offer commercial growth investment starting from £1000 up to £2 million working with start-ups and early stage enterprises as well as more established businesses. 


Mae Cyllid Cymru yn darparu buddsoddiadau dyled, ecwiti a mesanîn wedi’u teilwra i BBaCh yng Nghymru. Rydym yn meithrin cysylltiadau hirdymor gyda busnesau ac yn parhau i fuddsoddi yn y busnesau hynny wrth iddynt dyfu. 


Gallwn gynnig buddsoddiad ar gyfer twf masnachol o rhwng £1000 a £2 filiwn gan weithio gyda chwmnïau newydd a mentrau ifanc yn ogystal â busnesau mwy sefydledig.see less
  • Uploads Play all

    This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...