Το Έτος 2016 έχει καθοριστεί ως Έτος της Ελλάδας στην Ρωσία και αντίστοιχα Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και αποβλέπει να οικοδομήσει χρήσιμες ...
Το Έτος 2016 έχει καθοριστεί ως Έτος της Ελλάδας στην Ρωσία και αντίστοιχα Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και αποβλέπει να οικοδομήσει χρήσιμες συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους με ουσιαστικά οικονομικά αποτελέσματα, επεκτείνοντας την ελληνική προσβασιμότητα σε ευρύτερα στρώματα της ρωσικής κοινωνίας και ιδίως, στην ρωσική περιφέρεια, ανοίγοντας νέους τομείς επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής συνέργειας, και αναζητώντας νέες αγορές για τον τουρισμό, τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική καινοτόμο παραγωγικότητα.
//
2016 год был провозглашен Годом Греции в России и, соответственно, Годом России в Греции на основании соглашения, которое было официально закреплено в Совместной декларации, подписанной двумя странами в октябре 2013 года. Год направлен на создание взаимовыгодных партнерских отношений с существенными экономическими результатами, расширяя греческий доступ к более широким слоям российского общества и особенно к российским регионам, открывая новые области научного, академическ
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...