36
Vi synliggör NPF-diagnoserna och påvisar vad det kan innebära för ett barn, en ungdom, en vuxen, en förälder, ett syskon m.fl.
Vi startad...
Vi synliggör NPF-diagnoserna och påvisar vad det kan innebära för ett barn, en ungdom, en vuxen, en förälder, ett syskon m.fl.
Vi startade Kung Över Livet 2012 och är föräldrar till barn, ungdomar och unga vuxna som har olika NPF-diagnoser.

Personer med NPF diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) så som ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, OCD, dyslexi och dyskalkyli m.fl. blir ofta misstrodda och felbemötta. Ofta får de/vi inte den hjälp de/vi behöver i skolan, på arbetsplatser som ung vuxen och vuxen. Detta leder till ett utanförskap och inte så sällan leder det till att dessa barn, unga och vuxna blir ”hemmasittare”. 

Alla behöver få rätt stöd!
Föräldrar, pedagoger, ledare i olika verksamheter behöver kunskap och redskap för att kunna stötta barnen, de unga vuxna och vuxna med NPF-diagnoser, så att alla ska kunna få en hanterbar situation. 

En självkänsla och en självklar plats i vårt samhälle.

Besök vår hemsida:http://kungoverlivet.se/

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...