43
......... ♥. .♥ .........♥..lovel...♥ ......♥..lovelovelo...♥ ....♥..lovelovelove....♥ ..♥.lovelovelovelove...♥...............♥....♥ .♥.l...
......... ♥. .♥ .........♥..lovel...♥ ......♥..lovelovelo...♥ ....♥..lovelovelove....♥ ..♥.lovelovelovelove...♥...............♥....♥ .♥.lovelovelovelovelo...♥.........♥..lovel....♥ ♥..lovelovelovelovelove...♥.....♥...lovelovelo♥ ♥.. lovelovelovelovelove...♥....♥...lovelovelo.♥ .♥..lovelovelovelovelove...♥..♥...lovelovelo...♥ ..♥...lovelovelovelovelove..♥...lovelovelo...♥ ....♥....lovelovelovelovelovelovelovelo.....♥ ......♥....lovelovelovelovelovelovelov...♥ .........♥....lovelovelovelovelovelo...♥ ............♥....lovelovelovelove...♥ ................♥...lovelovelo....♥ ...................♥..lovelo....♥ ......................♥.......♥ ........................♥..♥ ..........................♥
Vẽ người .... vẽ mặt .. khó vẽ xương.
Biết người .. biết mặt .. khó biết lòng
Chân thành quá mức là một cái tội 
Tin người quá vội là một cái ngu !
  • Uploads Play all

    This item has been hidden
  • Liked videos Play all

    This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...