1.45K
 • เสียงตอบรับจากลูกค้าพีดีเฮ้าส์ l EP 01 "ความหมายของคำว่าบ้าน"

  34,916 views 1 year ago
  เสียงตอบรับจากลูกค้าพีดีเฮ้าส์ l EP 01 "ความหมายของคำว่าบ้าน"

  เพราะคำว่า...บ้าน ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มาดูกันว่าความหมายของคำว่าบ้านของแต่ละคนหมายถึงอะไรนะคะ

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน และเสียที่เกิดจากกระบวนก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุก่อสร้างทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้บ้านบ้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 60 จังหวัด
  ด้วยสาขากว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร พร้อมแบบบ้านให้เลือกกว่า 200 พิเศษ บริการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารพันธมิตร
  รับประกันโครงสร้าง20 ปี และ รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี

  Contact : @pdhouse
  www.pd.co.th

  #house #PDHOUSE #พีดีเฮ้าส์ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านต่างจังหวัด #บ้าน #แบบบ้าน Show less
  Read more
 • แบบบ้านยอดนิยม ในรูปแบบ Animation ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ Play all

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน และเสียที่เกิดจากกระบวนก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุก่อสร้างทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้บ้านบ้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 60 จังหวัด
  ด้วยสาขากว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร พร้อมแบบบ้านให้เลือกกว่า 200 พิเศษ บริการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารพันธมิตร
  รับประกันโครงสร้าง20 ปี และ รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี

  Contact : @pdhouse
  www.pd.co.th
  #house #PDHOUSE #พีดีเฮ้าส์ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านต่างจังหวัด
  This item has been hidden
 • customer voice l เสียงตอบรับจากลูกค้าพีดีเฮ้าส์ Play all

  เสียงตอบรับจากลูกค้าพีดีเฮ้าส์ l EP 03 "เหตุผลของลูกค้า ที่เลือกปลูกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์"

  เชื่อว่าการตัดสินใจสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง ทุกท่านต้องมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจมากมายที่จะเลือกให้ใครเป็นผู้สร้างบ้านในฝันให้กับท่าน และนี้คือส่วนหนึ่งของลูกค้า กับเหตุผลที่ตัดสินใจให้พีดีเฮ้าส์ เป็นผู้สร้างบ้านในฝันให้ค่ะ

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน และเสียที่เกิดจากกระบวนก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุก่อสร้างทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้บ้านบ้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 60 จังหวัด
  ด้วยสาขากว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร พร้อมแบบบ้านให้เลือกกว่า 200 พิเศษ บริการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารพันธมิตร
  รับประกันโครงสร้าง20 ปี และ รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี

  Contact : @pdhouse
  www.pd.co.th

  #house #PDHOUSE #พีดีเฮ้าส์ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านต่างจังหวัด #บ้าน #แบบบ้าน
  This item has been hidden
 • แบบบ้านใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ Play all

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน และเสียที่เกิดจากกระบวนก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุก่อสร้างทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้บ้านบ้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 60 จังหวัด
  ด้วยสาขากว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร พร้อมแบบบ้านให้เลือกกว่า 200 พิเศษ บริการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารพันธมิตร
  รับประกันโครงสร้าง20 ปี และ รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี

  Contact : @pdhouse
  www.pd.co.th
  #house #PDHOUSE #พีดีเฮ้าส์ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านต่างจังหวัด
  This item has been hidden
 • ความประทับของลูกค้า สร้างบ้านกับพีีดีเฮ้าส์ Play all

  นพ.สมอาจ และ คุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ แบบบ้าน W-399
  Impression of pd house customer - Tangchareon Family

  Home & Heart เพราะหัวใจอยู่ในบ้าน
  อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่
  https://goo.gl/yCwPVv

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิด ที่ยึดถือแนวทางการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน ลดการเกิดของเสียจากกระบวนก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุก่อสร้างทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้บ้านบ้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า “บ้านอนุรักษ์พลังงาน”

  ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 60 จังหวัด ด้วยสาขากว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการสร้างบ้านแบบครบวงจร พร้อมแบบบ้านให้เลือกกว่า 200 พิเศษกับบริการพิเศษอื่นๆ เช่น ติดต่อราชการ ยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค, บริการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารพันธมิตร และการรับประกัน โครงสร้าง20 ปี และ รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี เป็นต้น

  Contact : @pdhouse
  www.pd.co.th

  #house #PDHOUSE #พีดีเฮ้าส์ #รับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้านต่างจังหวัด
  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  • พีดีเฮ้าส์มอบของขวัญ "ตอบแทน" ความรักของแม่ทุกคน - Duration: 31 seconds.

   • 5 years ago
   • 190,388 views
   พีดีเฮ้าส์,PDHOUSE,pdhouse,ศู­นย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์,อนาค­ตธุรกิจรับสร้างบ้าน,SME Thailand,พีดีเฮ้าส์,ศูนย์รับสร­้างบ้านพีดีเฮ้าส์,เอคิวโฮม,ศูน­ย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม,พีดีเฮ้­าส์ คอร์ปเรชั่น,พีด...
  • ศูนยรับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ - Duration: 31 seconds.

   • 5 years ago
   • 88,126 views
   พีดีเฮ้าวส์,PDHOUSE,pdhouse,ศู­นย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์,อนาค­ตธุรกิจรับสร้างบ้าน,SME Thailand,พีดีเฮ้าส์,ศูนย์รับสร­้างบ้านพีดีเฮ้าส์,เอคิวโฮม,ศูน­ย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม,พีดีเฮ้­าส์ คอร์ปเรชั่น,พี...
  • สร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป - Duration: 6 minutes, 6 seconds.

   • 6 years ago
   • 79,706 views
   ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน และเสียที่เกิดจากกระบวนก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุก่อสร้างทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้บ้านบ้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   ...
  • ภาพ 3D แบบบ้าน F-174 PD House รับสร้างบ้าน - Duration: 2 minutes, 6 seconds.

   • 2 years ago
   • 60,774 views
   แบบบ้านยอดนิยม F-174 - ในรูปแบบ Animation
   Building House in Thailand
   ข้อมูลแบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
   http://www.pd.co.th/th/homeplan/detail/283/f-177

   ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร้...
  • เสียงตอบรับจากลูกค้าพีดีเฮ้าส์ l EP 01 "ความหมายของคำว่าบ้าน" - Duration: 69 seconds.

   • 1 year ago
   • 34,916 views
   เสียงตอบรับจากลูกค้าพีดีเฮ้าส์ l EP 01 "ความหมายของคำว่าบ้าน"

   เพราะคำว่า...บ้าน ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มาดูกันว่าความหมายของคำว่าบ้านของแต่ละคนหมายถึงอะไรนะคะ

   ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้...
  • ลูกค้าพีดีเฮ้าส์ คุณธนชัย ตอนที่1 - Duration: 104 seconds.

   • 7 years ago
   • 21,763 views
   พีดีเฮ้าส์, ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์, เอคิวโฮม, ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
   พีดีเฮ้าส์ คอร์ปเรชั่น, พีดีสยาม ซัพพลายแอนเซอร์วิส, PD House
   ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป, ปทุมดีไซน์, Patum Design
   รับสร้างบ้าน...
  • ภาพ 3D แบบบ้าน ME-141 PD House รับสร้างบ้าน - Duration: 5 minutes, 53 seconds.

   • 1 year ago
   • 14,784 views
   แบบบ้านยอดนิยม ME-141 - ในรูปแบบ Animation
   Building House in Thailand

   ข้อมูลแบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
   http://www.pd.co.th/th/homeplan/detail/121/me-141

   ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อ...
  • พีดีเฮ้าส์มอบของขวัญ "ตอบแทนพระคุณแม่" - Duration: 46 seconds.

   • 3 years ago
   • 7,132 views
   “เพราะเรารู้ว่าความสุข เกิดขึ้นที่บ้านคุณ”
   เราทุ่มเทและศึกษาอย่างรอบด้าน ก่อนจะออกแบบและก่อสร้างบ้านทุกหลัง ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ "บ้าน" คือบ้านที่อบอุ่...
  • แบบบ้านสวยศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ Earth Home Series - Duration: 6 minutes, 2 seconds.

   • 6 years ago
   • 6,895 views
   แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุโลก(Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการ ถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิ่ง โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern Topical Style หรือสไตล์...
  • ภาพ 3D แบบบ้าน ME-121 PD House รับสร้างบ้าน - Duration: 3 minutes, 8 seconds.

   • 2 years ago
   • 5,903 views
   แบบบ้านยอดนิยม ME-121
   ในรูปแบบ Animation
   Building House in Thailand

   ข้อมูลแบบบ้านเพิ่มเติมได้ที่
   http://www.pd.co.th/th/homeplan/detail/282/me-173

   ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดการก่อสร...
  • ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นำเสนอ 5 แบบบ้านใหม่ - Duration: 84 seconds.

   • 5 years ago
   • 5,835 views
   ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นำเสนอ 5 แบบบ้านใหม่ สไตล์ Modern ตอบโจทย์ทุกวัย ด้วยแบบบ้านขนาดตั้งแต่ 165 - 450 ตร.ม. ราคาพร้อมสระว่ายน้ำ (F-145, F146, ME-147) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pd.co.t...
  • ศูนย์รับสร้างบ้านพีดี เฮ้าส์ สาขาขอนแก่น บ้านแล้วเสร็จ - Duration: 2 minutes, 53 seconds.

   • 6 years ago
   • 4,658 views
   พีดีเฮ้าวส์,PDHOUSE,pdhouse,ศู­นย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์,อนาค­ตธุรกิจรับสร้างบ้าน,SME Thailand,พีดีเฮ้าส์,ศูนย์รับสร­้างบ้านพีดีเฮ้าส์,เอคิวโฮม,ศูน­ย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม,พีดีเฮ้­าส์ คอร์ปเรชั่น,พี...
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...