119
 • A Basics Community Contract - Duration: 113 seconds.

  • 8 months ago
  • 193 views
 • A Caregiver's Promise - Duration: 74 seconds.

  • 11 months ago
  • 97 views
 • Boston Basics Kickoff Celebration - Duration: 5 minutes, 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 170 views
  Kickoff celebration with Mayor Walsh on September 13, 2016 at Boston Children's Museum.
  • CC
 • PALE, CHANTE EPI LONJE DWÈT (English subtitles) - Duration: 4 minutes, 2 seconds.

  • 1 year ago
  • 21 views
  Ti bebe kòmanse aprann lang depi nan vant manman. Yo aprann nan entèraksyon lanmou avèk moun sa yo k ap eleve yo; se pa nan televizyon ak telefòn. Gade yo nan je, lonje dwèt epi pale ak yo tout t...
 • Boston Basics - Kreyòl (English subtitles) - Duration: 3 minutes, 28 seconds.

  • 1 year ago
  • 47 views
  80% nan kwasans sèvo a fèt nan twa premye ane apre nesans ti bebe a. Se pou tèt sa “Boston Basics” ap travay pou chak paran ak chak gadò timoun konnen ki sa yo ka fè pandan twa premye ane sa yo pou...
 • PATAJE LANMOU, JERE STRÈS (English subtitles) - Duration: 4 minutes, 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 21 views
  Ti bebe devlope pi byen lè yo santi afeksyon, sekirite epi lanmou. Afeksyon ak jantiyès ede yo jere tèt yo epi sa fè yo santi yo byen.
 • LI ISTWA EPI BRASE LIDE SOU ISTWA SA YO (English subtitles) - Duration: 4 minutes, 34 seconds.

  • 1 year ago
  • 16 views
  Plis nou fè lekti pou timoun yo, se plis y ap pran plezi nan fè lekti epi se kon sa y ap vin maton lekòl. Ata ti bebe pran plezi nan desen ak koulè ki nan liv yo. Kite yo kenbe liv yo. Kite yo vir...
 • CHACHE KONNEN NAN FÈ MOUVMAN EPI NAN JWE (English subtitles) - Duration: 4 minutes, 45 seconds.

  • 1 year ago
  • 12 views
  Depi yo fèt, ti bebe chaje ak kiryozite sou monn lan. Yo tankou syantis. Gade byen sa ki enterese yo. Sèvi ak jwèt ansanm ak esplorasyon pou w ka ede yo aprann.
 • KONTE, GWOUPE EPI KONPARE (English subtitles) - Duration: 5 minutes.

  • 1 year ago
  • 11 views
  Depi ti bebe yo fèk fèt, sèvo yo tou pare pou yo aprann chif, lajè, fòm epi konparezon. Sa yo aprann depi yo tou piti pral ede yo lè yo kòmanse lekòl pi devan.
 • Li istwa epi brase lide sou istwa sa yo - Duration: 4 minutes, 34 seconds.

  • 1 year ago
  • 39 views
  Plis nou fè lekti pou timoun yo, se plis y ap pran plezi nan fè lekti epi se kon sa y ap vin maton lekòl. Ata ti bebe pran plezi nan desen ak koulè ki nan liv yo. Kite yo kenbe liv yo. Kite yo vir...
 • Chache konnen nan fè mouvman epi nan jwe - Duration: 4 minutes, 45 seconds.

  • 1 year ago
  • 27 views
  Depi yo fèt, ti bebe chaje ak kiryozite sou monn lan. Yo tankou syantis. Gade byen sa ki enterese yo. Sèvi ak jwèt ansanm ak esplorasyon pou w ka ede yo aprann.
 • Konte, gwoupe epi konpare - Duration: 5 minutes.

  • 1 year ago
  • 21 views
  Depi ti bebe yo fèk fèt, sèvo yo tou pare pou yo aprann chif, lajè, fòm epi konparezon. Sa yo aprann depi yo tou piti pral ede yo lè yo kòmanse lekòl pi devan.
 • Pale, chante epi lonje dwèt - Duration: 4 minutes, 2 seconds.

  • 1 year ago
  • 44 views
  Ti bebe kòmanse aprann lang depi nan vant manman. Yo aprann nan entèraksyon lanmou avèk moun sa yo k ap eleve yo; se pa nan televizyon ak telefòn. Gade yo nan je, lonje dwèt epi pale ak yo tout t...
 • Pataje lanmou, jere strès - Duration: 4 minutes, 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 57 views
  Ti bebe devlope pi byen lè yo santi afeksyon, sekirite epi lanmou. Afeksyon ak jantiyès ede yo jere tèt yo epi sa fè yo santi yo byen.
 • Boston Basics - Kreyòl - Duration: 3 minutes, 28 seconds.

  • 1 year ago
  • 78 views
  80% nan kwasans sèvo a fèt nan twa premye ane apre nesans ti bebe a. Se pou tèt sa “Boston Basics” ap travay pou chak paran ak chak gadò timoun konnen ki sa yo ka fè pandan twa premye ane sa yo pou...
 • Lean y comenten cuentos - Duration: 4 minutes, 34 seconds.

  • 1 year ago
  • 164 views
  Los Boston Basics son cinco formas divertidas, sencillas y efectivas de ayudar a nuestros hijos a comenzar sus vidas de la mejor manera.

  Este video es sobre el quinto de los Basics: Lean y coment...
 • Exploren mediante el movimiento y el juego - Duration: 4 minutes, 10 seconds.

  • 1 year ago
  • 136 views
  Los Boston Basics son cinco formas divertidas, sencillas y efectivas de ayudar a nuestros hijos a comenzar sus vidas de la mejor manera.

  Este video es sobre el cuarto de los Basics: Exploren medi...
 • Cuenta, agrupa y compárale las cosas - Duration: 4 minutes, 9 seconds.

  • 1 year ago
  • 132 views
  Los Boston Basics son cinco formas divertidas, sencillas y efectivas de ayudar a nuestros hijos a comenzar sus vidas de la mejor manera.

  Este video es sobre el tercero de los Basics: Cuenta, agru...
 • Háblale, cántale y señálale las cosas - Duration: 3 minutes, 29 seconds.

  • 1 year ago
  • 195 views
  Los Boston Basics son cinco formas divertidas, sencillas y efectivas de ayudar a nuestros hijos a comenzar sus vidas de la mejor manera.

  Este video es sobre el segundo de los Basics: Háblale, cán...
 • Dale todo el amor, controla el estrés - Duration: 4 minutes, 40 seconds.

  • 1 year ago
  • 237 views
  Los Boston Basics son cinco formas divertidas, sencillas y efectivas de ayudar a nuestros hijos a comenzar sus vidas de la mejor manera.

  Este video es sobre el primero de los Basics: Dale todo el...
 • Los Boston Basics - Vídeo de presentación - Duration: 3 minutes, 7 seconds.

  • 1 year ago
  • 379 views
  El 80% del desarrollo del cerebro ocurre durante los primeros tres años de vida.

  Durante los primeros años de su desarrollo cerebral, los bebés y los niños pequeños adquieren cantidades enormes de...
 • Boston Basics Campaign Kickoff - Mayor Walsh Remarks - Duration: 9 minutes, 13 seconds.

  • 1 year ago
  • 72 views
  Mayor Walsh's remarks from the September 13 Boston Basics Campaign kickoff celebration at the Boston Children's Museum.
 • Boston Basics - Español - Duration: 74 seconds.

  • 2 years ago
  • 268 views
  El 80% del desarrollo del cerebro ocurre durante los primeros tres años de vida.

  Durante los primeros años de su desarrollo cerebral, los bebés y los niños pequeños adquieren cantidades enormes de...
 • Boston Basics Overview - Duration: 3 minutes, 19 seconds.

  • 2 years ago
  • 6,517 views
  80% of brain development happens during the first three years of life. During these years, infants and toddlers absorb massive amounts of information from interacting with other people. Early brain...
 • Count, Group, and Compare - Duration: 4 minutes, 12 seconds.

  • 2 years ago
  • 2,331 views
  The Boston Basics are five fun, simple, and powerful ways that every family can give every child a great start in life.

  This video is about the third of the Basics: Count, Group, and Compare.

  Be...
 • Read and Discuss Stories - Duration: 4 minutes, 14 seconds.

  • 2 years ago
  • 2,386 views
  The Boston Basics are five fun, simple, and powerful ways that every family can give every child a great start in life.

  This video is about the fifth of the Basics: Read and Discuss Stories.

  The...
 • Maximize Love, Manage Stress - Duration: 4 minutes, 28 seconds.

  • 2 years ago
  • 3,949 views
  The Boston Basics are five fun, simple, and powerful ways that every family can give every child a great start in life.

  This video is about the first of the Basics: Maximize Love, Manage Stress.
  ...
 • Explore through Movement and Play - Duration: 4 minutes, 11 seconds.

  • 2 years ago
  • 1,691 views
  The Boston Basics are five fun, simple, and powerful ways that every family can give every child a great start in life.

  This video is about the fourth of the Basics: Explore through Movement and ...
 • Talk, Sing, and Point - Duration: 3 minutes, 21 seconds.

  • 2 years ago
  • 2,758 views
  The Boston Basics are five fun, simple, and powerful ways that every family can give every child a great start in life.

  This video is about the second of the Basics: Talk, Sing, and Point.

  Babie...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...