Molėtų rajono savivaldybė
34
 • Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2018-03-29

  1,660 views 6 months ago
  25:32 1. Dėl Mindaugo Kildišiaus atleidimo iš Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų.
  1:47:36 2. Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos.
  2:35:00 3. Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitai.
  3:39:05 4. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo.
  3:40:48 5. Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2017 m. ataskaitoms.
  3:49:03 6. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Molėtų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3:53:29 7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
  4:07:34 8. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
  4:09:00 9. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B1-2 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo projekto patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
  4:12:19 10. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. B1-127 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo, padėkos ženklo ir padėkos rašto teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  4:14:42 11. Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programos patvirtinimo.
  4:18:16 12. Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.
  4:24:33 13. Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo.
  4:45:27 14. Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo.
  4:47:59 16. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai.
  4:49:12 17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį.
  4:50:40 18. Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  4:55:26 19. Dėl pavedimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai atlikti užsakovo funkcijas.
  4:57:20 20. Dėl Molėtų miesto (kvartalo) energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo.
  4:59:38 21. Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo.
  5:05:11 22. Dėl Molėtų rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.
  5:07:07 23. Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus mokamų paslaugų ir kainų sąrašo patvirtinimo.
  5:16:41 24. Dėl Šilo gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, panaikinimo.
  5:20:07 25. Dėl Tujų gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Miežonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo.
  5:20:45 26. Dėl Darbo gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo.
  5:21:09 27. Dėl Taikos gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, panaikinimo.
  5:22:47 28. Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės biudžetines įstaigas Molėtų švietimo centrą ir Molėtų pedagoginę psichologinę tarnybą.
  5:38:58 29. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-7 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
  5:41:48 30. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
  5:44:22 31. Dėl priėmimo laiko į Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018 - 2019 mokslo metams nustatymo.
  5:46:04 32. Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo.
  5:56:54 33. Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo.
  6:00:42 Informacija Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2018-06-28 - Duration: 2 hours, 43 minutes.

   • Streamed 3 months ago
   • 244 views
   7:38 1. Dėl Molėtų pradinės mokyklos Videniškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo.
   11:15 2. Dėl Molėtų r. Alantos gimnazijos Balninkų pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo.
   12:57 3. Dėl Molėtų ra...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2018-05-30 - Duration: 3 hours, 48 minutes.

   • Streamed 4 months ago
   • 271 views
   6:39 1. Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 "Dėl savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
   11:47 2. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio tarif...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2018-04-26 - Duration: 4 hours.

   • Streamed 5 months ago
   • 577 views
   19:34 Mero informacija
   37:57 1. Dėl pritarimo teikti prašymą įtraukti į Valstybės investicijų programą investicinį projektą "Aktyvios gyvensenos ir sveikatingumo centro infrastruktūros sukūrimas n...
  • Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2018-03-29 - Duration: 6 hours.

   • Streamed 6 months ago
   • 1,660 views
   25:32 1. Dėl Mindaugo Kildišiaus atleidimo iš Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų.
   1:47:36 2. Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos.
   2:35:00 3. Dėl pritar...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2018-02-22 - Duration: 3 hours, 24 minutes.

   • 7 months ago
   • 411 views
   11:03 1. Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo.
   28:14 2. Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.
   1:29:04 3. Dėl uždarosios a...
  • Savivaldybės mero susitikimas su gyventojais - vaizdo konferencija - Duration: 4 hours.

   • Streamed 8 months ago
   • 255 views
   9:37 Molėtų raj. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Eglė Bareikienė
   26:44 Molėtų ligoninės direktorius Vaidotas Grigas
   37:12 Molėtų raj. greitosios medicinos pagalbos centro direktorė A...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2018-01-25 - Duration: 3 hours, 24 minutes.

   • Streamed 8 months ago
   • 217 views
   5:16 Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. B1-127 „Dėl savivaldybės garbės piliečio vardo, Padėkos ženklo ir Padėkos rašto teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
   10:08 1....
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2017-12-21 - Duration: 1 hour, 55 minutes.

   • Streamed 9 months ago
   • 194 views
   2:49 Pradžia
   17:35 1. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo "pakeitimo.
   30:19 2. Dėl Molėt...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2017-11-30 - Duration: 3 hours, 45 minutes.

   • Streamed 10 months ago
   • 102 views
   17:06 1. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo "pakeitimo.
   33:23 2. Dėl Molėtų rajono savi...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2017-10-26 - Duration: 1 hour, 54 minutes.

   • Streamed 11 months ago
   • 132 views
   1:40 Pradžia
   4:30 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2018 metams nustatymo
   15:07 Dėl žemės mokesčio sumažinimo
   24:34 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų,...
  • Molėtų raj. savivaldybės tarybos posėdis 2017-09-28 - Duration: 4 hours.

   • Streamed 1 year ago
   • 228 views
   11:00 Pradžia
   2:13:40 Antra dalis
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...