12
Banana Training and Consultancy ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร โดยวิทยากรคุณภาพและหลักสูตรมาตรฐาน พร้อมด้วยการให้ความรู้การพัฒนาตนเองอย่...
Banana Training and Consultancy ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร โดยวิทยากรคุณภาพและหลักสูตรมาตรฐาน พร้อมด้วยการให้ความรู้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Self - Development) สนใจโทร 080-626-9565 และ 099-192-2552, http://www.bananatraining.com, http://www.thanayut.com
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...