41
 • ประกาดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 18.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 1,832 views
  โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน17.mp4 - Duration: 12 minutes.

  • 5 years ago
  • 4,915 views
  โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นค...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 16.mp4 - Duration: 12 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,576 views
  โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม...
 • การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน15.mp4 - Duration: 13 minutes.

  • 5 years ago
  • 3,281 views
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 14.mp4 - Duration: 11 minutes.

  • 5 years ago
  • 1,879 views
  โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นครศ...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 13.mp4 - Duration: 13 minutes.

  • 5 years ago
  • 3,964 views
  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 12.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 1,398 views
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นครศรีธรรมราช-พัทลุง
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 11.mp4 - Duration: 12 minutes.

  • 5 years ago
  • 1,808 views
  โรงเรียนปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นค...
 • การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน10.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 3,352 views
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นครศรีธ...
 • ประกวดวงดนตรีลุกทุ่งนักเรียน 8.mp4 - Duration: 11 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,562 views
  โรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นคร...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 7.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 3,154 views
  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นครศรีธรรมรา...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 6.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,829 views
  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จ.นครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 5.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,337 views
  โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง จ.นครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 4.mp4 - Duration: 13 minutes.

  • 5 years ago
  • 4,532 views
  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 3.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 1,933 views
  โรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 2.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 3,345 views
  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 น...
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 1.mp4 - Duration: 12 minutes.

  • 5 years ago
  • 3,013 views
  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
 • ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน 9.mp4 - Duration: 13 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,843 views
  โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
 • พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยม-1.mp4 - Duration: 13 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,411 views
  พิธีเปิดงานงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 22
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดย ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรีกษาด้านนโยบายและแผน สำนัก...
 • การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรม-1.mp4 - Duration: 12 minutes.

  • 5 years ago
  • 1,917 views
  การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 การแสดงชุด เทิดไท้องค์ราชันสร้างสรรศิลป์สู่อาเซียน ประกอบด้วย ประวัติธงชาติไทย ในหลวงของแผ่นดิน จากโรงเรียนโยธินบำรุง ได้รับความร่วมมือจากก...
 • การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรม 2.mp4 - Duration: 14 minutes.

  • 5 years ago
  • 2,310 views
  การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมมัธยมศึกษาครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ประกอบด้วย การแสดงชุด เทิดไท้องค์ราชันสร้างสรรศิลป์สู่อาเซียน ศูนย์ดนตรีสากล ศูนย์นาฏศิลปนคร๊ัธรรมราช
  การแสดงชุด ช.ช้างชู...
 • การมอบทุนการศึกษางานมหกรรม.mp4 - Duration: 7 minutes, 35 seconds.

  • 5 years ago
  • 143 views
  นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 22 ในวันที่ 6 กันยายน 2555 และได้ให้นโยบายในการสนับสนุน การจัดการศึกษา ในโอก...
 • มอบทุนการศึกษางานมหกรรมวิชาการ.mp4 - Duration: 2 minutes, 29 seconds.

  • 5 years ago
  • 200 views
  นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพม.12 ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2...
 • พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยม1.mp4 - Duration: 9 minutes, 50 seconds.

  • 5 years ago
  • 4,298 views
  คำกล่าวรายงานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 5-7
  กันยายน 2555 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โดยนายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.สพม 12
  นครศรีฯ - พัทลุง
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...