91
Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) është OJQ e pavarur e përkushtuar për shpëtimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, t...
Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) është OJQ e pavarur e përkushtuar për shpëtimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, të prekur nga konfliktet, neglizhenca apo fatkeqësitë natyrore dhe njerëzore. Organizata është themeluar më 1995, përderisa zyrja e CHwB-së në Kosovë është hapur në vitin 2001. http://chwb.org/kosovo/?lang=sq

Fondacija Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB) je nezavisna nevladina organizacija posvećena spasavanju i očuvanju kulturne baštine pogođene konfliktom, zanemarivanjem ili ljudskim i prirodnim nepogodama. Organizacija je osnovana 1995, dok je kancelarija CHwB-a na Kosovu počela sa radom 2001. godine. http://chwb.org/kosovo/?lang=sr

The Foundation Cultural Heritage without Borders (CHwB) is an independent NGO dedicated to rescuing and preserving cultural heritage affected by conflict, neglect or human and natural disasters. The organisation was founded in 1995, while CHwB office in Kosovo has started in 2001. http://chwb.org/kosovo/
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...