2
Samenwerken met ouders versterkt ons onderwijs!
Samenwerken met ouders versterkt ons onderwijs!

Expeditie Basisschool helpt en begeleidt ouders & scholen in het stimuleren en optimaliseren van wederzijdse betrokkenheid. De ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en wereldse vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. Opvoeding & onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen op koers naar de ideale ontwikkelroute van ons kind!

Wij, Marlies Pulsford en Kim Bogaerts, initiatiefnemers van Expeditie Basisschool, dragen vanuit onze eigen ouderbetrokkenheid innovatief onderwijs van basisschool tot passend vervolgonderwijs een warm hart toe. Als twee betrokken ouders hebben wij onze frustratie omgezet naar een inspirerend en uitdagend onderwijsconcept: Expeditie Basisschool.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...