6
המכון הגיאולוגי הינו מכון מחקר יישומי הפועל במסגרת משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. 
פעילות המכון כוללת:
המכון הגיאולוגי הינו מכון מחקר יישומי הפועל במסגרת משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. 
פעילות המכון כוללת:
מיפוי גיאולוגי המהווה מידע בסיסי בנושא ניהול התשתית הגיאולוגית על פני השטח ובתת הקרקע ביבשה ובים של מדינת ישראל
חקר תת הקרקע
מחקר ופיתוח מדעי-יישומי בנושאי יציבות התשתית, שינויי אקלים, ניהול משאבי מים, מקורות אנרגיה, הטנת פסולת רעילה ופחמן דו חמצני, מחצבים,  רעידות אדמה, סיסמולוגיה וגיאופיסיקה.
יעוץ למשרדי ממשלה וגופים ממלכתיים בנושאי התשתית הטבעית וסיכונים גיאולוגיים
פיתוח  תשתיות אנליטיות ומתן שירותים
ניטור של פרמטרים גיאולוגים וסביבתיים
בניה ותחזוקה של מסדי נתונים לאומיים כגון ארכיב הנפט וארכיב המים.
למידע נוסף: http://www.gsi.gov.il/
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...