0
Witamy na kanale Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Witamy na kanale Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Z dniem 1 stycznia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), zmieniająca nazwę i zakres zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych, oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1862)

Obowiązująca obecnie nazwa naszej instytucji to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Do dotychczasowych zadań Agencji, związanych przede wszystkim z oceną świadczeń opieki zdrowotnej doszło nowe kluczowe zadanie, jakim jest ustalanie taryf świadczeń.

AOTMiT w zakresie realizowanych zadań będzie również odpowiedzialna za opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...