1. A mysterious, long-forgotten skill

 2. 2013 Guangdong Province Wushu Competition (Siuhing) - GM Leung Wai Choi

 3. China/Siuhing 2013 with GM Leung Wai Choi and his family

 4. 中国好人 2012 - 梁伟才师傅 (Jung Gwok Hou Yan 2012 - Leung Wai Choi Sifu)

 5. Wing Chun - some basic and fun in gym - „Ivan Rzounek's WingChunKuen Research"

 6. Fung Siuching Baan Jung Wing Chun, Leung Wai Choi sifu

 7. UFO sightings in China 2010 and 2011, same place

 8. Martina - Luk Dim Bun Gwan ( Ivan Rzounek's 咏春拳研究会 Wing Chun Kuen Research )

 9. Martina, Biu Ji, "Fatsaan Hung Sing Choi Lei Fat Gun" (鴻勝蔡李佛館) 2008

 10. "Yiu Choi/Yiu Kei Wing Chun" (姚才姚祺詠春), Chi Sao

 11. "Paau Fa Lin Wing Chun" (刨花蓮詠春), Gwok So sifu

 12. "Lingnaam Wing Chun" (嶺南詠春拳), chi sao demo

 13. "Lingnaam Wing Chun" (嶺南詠春拳), sparring form demo 2

 14. "Lingnaam Wing Chun" (嶺南詠春拳), sparring form

 15. "Ku Lo" village

 16. "Lingnaam Wing Chun" (嶺南詠春拳), Biu Ji

 17. "Lingnaam Wing Chun" (嶺南詠春拳), Siu Lien Tao

 18. "Lingnaam Wing Chun" (嶺南詠春拳), Fok Jan Kau (Huo Zhenqiu) sifu

 19. "Sum Jee Wing Chun" ("Sum Nung Wing Chun" substyle)

 20. "Yuen Kay Shan Wing Chun", Yuen Jo Tong sifu, Siu Lien Tao

 21. "Sum Nung Wing Chun", Sum Dek sifu, chi sao

 22. "Paau Fa Lin Wing Chun" (刨花蓮詠春), Gwok Gaai sifu

 23. "Leung Ting Wing Tsun", Lee Yuen Tim sifu

 24. another "Cho Ga Wing Chun" form

 25. "Chan Yu Min Wing Chun", Siu Lin Tau

 26. Fung Keung´s sifu "Ku Lo Wing Chun"

 27. "Sum Nung Wing Chun", Siu Lien Tao

 28. "Sum Nung Wing Chun" substyle, short demo with long pole

 29. "Sum Nung Wing Chun" substyle, short pole

 30. "Yiu Choi/Yiu Kei Wing Chun" (姚才姚祺詠春), knives

 31. "Yiu Choi/Yiu Kei Wing Chun" (姚才姚祺詠春), Biu Ji form

 32. "Yiu Choi/Yiu Kei Wing Chun" (姚才姚祺詠春), Chum Kiu form

 33. Chan Ji Man sifu and Wu Jan Naam sifu

 34. short "Cho Ga Wing Chun" demo on "Mai Gei Wong Wing Chun Guan" celebration

 35. Ivan Rzounek's 咏春拳研究会 WingChunKuen Research