Upload

Loading...

This video is unavailable.

Anonymous: Operation Iran - عملیات ایران

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Don't like this video?

Sign in to make your opinion count.

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Uploaded on Feb 11, 2011

خطاب به مردم شریف ایران
ما از عظمت شما آگاهیم
شما کشته، زندانی، شکنجه و وادار به سکوت شده اید
توسط حکومتی غیر قانونی که کشورتان را برای سالها به سرقت برده است
با این حال شما سال گذشته دربرابر حکومتی وحشی باز هم به پا خواست ید
آن ها هر هشت ساعت یک نفر را اعدام می کنند
اما نمی توانند روح مبارزتان را خدشه دار کنند
آزادی دربند شدنی نیست
بدانید که ما با شماییم
بدانید که تنها نیستید
«ناشناسیم» ما
ما بی شماری
ما نمی بخشیم
ما فراموش نمی کنیم
منتظرمان باشید

----

join irc @ irc.anonops.ru #opiran

Loading...

Loading...

Loading...

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading...

Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to