1. 10 dấu hiệu tiến bộ, tỉnh thức tâm linh - 10 signs of a spiritual awakening (Viet sub)

 2. Vũ Linh hát điệu Thiền Viện Chung Thanh: "Từ nầy đành chôn thân thiền môn... "

 3. Điệu Hán Cung Ương Nguyệt

 4. Vũ Linh và Tài Linh hát điệu Nắng Xuân: "Nắng Xuân tô điểm môi hồng... "

 5. T.T.Tâm & Ngọc Đáng hát điệu Ly Hận: "Phụ Vương con... "

 6. Điệu Xuân Lôi - Vụ Án Vương Ngọc Tuyền

 7. Điệu gì đây? Tứ Tử Đăng Khoa

 8. Điệu Lý Được Mùa/Xa Phu - Tứ Tử Đăng Khoa

 9. Điệu Quậy Xì - Tiết Nhơn Quý Chinh Đông

 10. Điệu Xí Láng Líu - Vụ án Vương Ngọc Tuyền

 11. Điệu Trương Chi Mỵ Nương - Vụ Án Vương Ngọc Tuyền

 12. Điệu gì đây? 3 - Tiết Nhơn Quý phá Ma Thiên Lãnh

 13. Tống Liên Chi - Tiết Nhơn Quý phá Ma Thiên Lãnh

 14. Hoang mai kết bạn - Tiết Nhơn Quý phá Ma Thiên Lãnh

 15. Điệu gì đây? 2 - Bao công xử án anh em song sinh

 16. Điệu Trương Chi Mỵ Nương 1 - Bao công xử án anh em song sinh

 17. Hoàng Mai Phong Thanh/Long Thanh - Trảm Triệu Khải

 18. Duyên Thủy Ngư - Trảm Triệu Khải

 19. Tiết Nhơn Quý Chinh Đông - Điệu gì đây?

 20. Than Thập Xứng - Tiết Nhơn Quý

 21. Điệu Hoài Tình

 22. Điệu Từ Hải

 23. Ngưu Lang Chức Nữ

 24. Hoài Mơ (Tam Đã Châu Ngọc Long)

 25. Sơn Địa Tình Ca

 26. Điệu Phá Cầu (Ngũ Biến Báo Phu Cừu)

 27. Điệu Thanh Bạch Trúc - TNQ phá Ma Thiên Lãnh

 28. Điệu Hoàng Mai Kết Bạn.mp4

 29. Hồng Chúc Lệ - Ly Hận

 30. Điệu Hoài Mơ - (TNQ chinh Đông)

 31. Tiết Nhơn Quý phá Ma Thiên Lãnh - điệu gì đây?

 32. Thần Nữ - điệu Xách Xuổi - "Bấy lâu một góc trời liệt oanh"

 33. Thần Nữ - Điệu Xách Xuổi - "Anh mi là kẻ thù của ta..."

 34. Ngũ Biến Báo Phu Cừu - Chàng vì lòng trung quân yêu nước

 35. Ma sieu bao phu cuu - tuot thanh guom tung hoanh

 36. Điệu Nắng Xuân - "Thiếp dâng chung rựu tống hành"

 37. Ngọc Kỳ lân - Alysan/caoxangxim/Mê linh biệt khúc

 38. Dương Gia Tướng - Khấu Chuẩn

 39. Dương Gia Tướng - Thất Lang - Xa phu.mp4

 40. Thần Đồng Lưu Minh Châu - Hồng Chúc Lệ

 41. Trương Chi - Từ Hải