1. Shang Di - De Tempel van de Hemel

 2. Scheiding van Kerk en Staat

 3. Natuurwet en Leven

 4. Evolutie - Geest over Materie

 5. Wanneer begint het leven?

 6. De kruisiging van Jezus

 7. Onderlinge afhankelijkheid en symbiose

 8. Informatie van een insider

 9. De onmetelijkheid van de kosmos

 10. Dwazendag

 11. Wonderbaarlijke genade

 12. Godsdienst en kindermisbruik.

 13. Messiaanse Profetieën

 14. Messianic Prophecies (with English subtitles)

 15. Bewijs voor Jezus buiten de Bijbel 2

 16. Proof for Jesus Outside the Bible 2

 17. Bewijs voor Jezus buiten de Bijbel

 18. Proof of Jesus Outside the Bible

 19. Obama en Bio Ethiek

 20. Obama and Bio Ethics

 21. Causatie en oneindige regressie

 22. Causation and Infinite Regress

 23. Faisst Pastor PJ en Deegan evangelie deel 2

 24. Faisst Pastor PJ and Deegan gospel part2.

 25. Faisst Pastor PJ en Deegan evangelie deel 1

 26. Faisst Pastor PJ and Deegan gospel part1

 27. Sterren en Sterrenstelsels

 28. Stars and Galaxies

 29. Geestelijke Ervaring

 30. Spiritual Experience

 31. Wetenschappelijke Theorieën

 32. Scientific Theorie

 33. Wetenschap en Atheïsme

 34. Science and Atheism

 35. Kwantumtheorie Landschap

 36. Quantum Theory Landscape

 37. De Oorsprong van DNA

 38. Origin of DNA

 39. De Ene Ware God

 40. One True God

 41. Neurowetenschap

 42. Neuroscience

 43. Mysterieculten

 44. Mystery Religions

 45. Halen Wij Jezus Foutief Aan?

 46. Are we misquoting Jesus?

 47. Betekenis van de Dierenriem

 48. Meaning of Zodiac Signs

 49. De Laatste IJstijd

 50. Last Ice Age

 51. Israël in Profetie

 52. Israel in Prophecy

 53. Geschiedenis van God

 54. History of God

 55. God en Lijden

 56. God and Suffering

 57. Fundamentele Krachten

 58. Fundamental Forces

 59. Platland

 60. Flatland

 61. Cogito Ergo Sum

 62. Cogito Ergo Sum

 63. Christelijke Martelaren

 64. Christian Martyrs

 65. Waarheid en Religie

 66. Truth and Religion

 67. Het Paranormale

 68. The Paranormal

 69. Het Eind van Geloof

 70. The End of Faith

 71. Mirakel van het Leven

 72. Miracle of Life

 73. Grondwettelijke Rechten

 74. Constitutional Rights

 75. Wat is The Secret?

 76. What is The Secret?

 77. Wat is Christelijke Religie?

 78. What is Christian Religion?

 79. Primaire Historische Bronnen

 80. Historical Primary Sources

 81. Bewijs voor Jezus

 82. Evidence for Jesus

 83. Geloofsystemen

 84. Belief Systems

 85. Atheïstische Religie

 86. Atheist Religion

 87. De Tovenaar van Oz

 88. The Wonderful Wizard of Oz

 89. Waarom is er zo veel kwaad in de wereld?

 90. Why is there so much evil in the world?

 91. Het Olifantenprincipe

 92. The Elephant Principle

 93. Is de Hemel Echt?

 94. Is Heaven Real?

 95. Ethisch Relativisme

 96. Ethical Relativism

 97. Wie schiep God?

 98. Who created God?

 99. Relatieve Waarheid