Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Y Creyr - Cerys Matthews (geiriau / lyrics)

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like DistantDreamer93's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike DistantDreamer93's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add DistantDreamer93's video to your playlist.

Uploaded on Sep 17, 2011

Can/Song: Y Crëyr (The Heron)
Canwr/Singer: Cerys Matthews
Album: Paid Edrych i Lawr (Don't Look Down)

Prynwch 'Paid Edrych i Lawr' / Buy 'Paid Edrych i Lawr' (Welsh):
http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=658

Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:
http://welshmusic-cerddoriaethcymraeg...

Twitter:
http://twitter.com/#!/Welsh_Music

Geiriau:
"Dwi'n gwastraffu oriau ag oriau ag oriau
yn syllu ar wynebau perffaith cylchgronnau
yn esgus taw'r ffasiynau sydd ore..."

Ar hyd y nos, ar hyd y nos a breuddwyd y crëyr.

Fe ddihunodd y crëyr yn dyheu am goffi,
roedd e hanner ffordd adre felly arhosodd am sbel
i brynu cylchgrawn, i wybod popeth wrth ddarllen ei gylchgrawn.

Ac fe ddaeth hi fewn fel corwynt o egni,
yn goesau diderfyn a'n sodlau i gyd --
am beth wyt ti'n chwilio? Mae bob dim yma'n fy myd.

Dyweda be ti moyn pam ti ar bigau'r drain?
Gad i fi ddwyn y dagrau o dy lygaid.
Ti'n licio swn gitar wrth i ti grwydro mhob man,
wyt ti 'di bod i'r Parthenon? 'ti 'di bod i India? 'ti 'di bod i Manchester?
Ond âi'r gadael fynd yw'r hyn sy'n bwysig?

"Dwi'n gwastraffu oriau ag oriau ag oriau
yn syllu ar wynebau perffaith cylchgronnau
yn esgus taw'r ffasiynau sydd ore..."

Nawr dy fod di'n addo'r cwbl i fi,
meddianna' fi, am i fi brofi blas dy addewid,
ond Duw nid oes benadur.

Fe wedoedd y crëyr, dy fod yn y man iawn.
Ti'n licio swn gitar wrth i ti grwydro pob man,
wyt ti 'di bod i'r Parthenon? 'ti 'di bod i Africa? Wyt ti 'di clywed am Salif Keita?
'ti di bod ar afon y Seine, a clywed y diafol yn gwaith Skip James?
Ond âi'r gadael fynd yw'r hyn sy'n bwysig?

"Dwi'n gwastraffu oriau ag oriau ag oriau
yn syllu ar wynebau perffaith cylchgronnau..."

Dwi ddim am godi gwrychyn ond mae'n ffordd rhyfedd i fynd
â'r drws gorau yw'r un sy'n dy gau allan fel y gwynt.
Cana'r record ac efallai fe ddywedi di riau,
fel hen benillion ond y gwir sydd orau.

Fe ddisgleiria'r haul yn y gornel dywylla',
rhaid gwneud y pethau pwysig yn y fagddu weithiau.
A dim diwedd i'r ddefod - na phrin oni bydd angen
ond diawch ferch ti'n gwneud i fi ganu fel hen gytgan.

ENGLISH TRANSLATION/VERSION:
"I've wasted hours and hours and hours
staring at the perfect faces of the magazines,
playing as though its for the dresses and the jeans..."

All night long, all night long and the heron's dream.

The heron woke with a mean thirst for coffee,
he was half way there so he stopped
for a magazine, then anything he could from everything he found to read.

In she walked with a perpetual appeal,
all legs and heels --
what are you looking for? You've got everything you need.

Tell me what you want, why are you restless?
Let me take the sorrow from those eyes.
You like the sound of a guitar playing wherever you are,
ever been to the Parthenon? Ever been to India? Ever been to Manchester?
Ain't it the letting go that really matters?

"I've wasted hours and hours and hours
staring at the perfect faces of the magazines,
playing as though its for the dresses and the jeans..."

Now that you're promising me the world,
take me so I can taste its promise for real,
I want to know exactly how it feels.

The heron said, you're in the right place.
You like the sound of a guitar playing wherever you are,
ever been to the Parthenon? Ever been to Africa? Ever heard of Salif Keita?
Ever been on the river Seine, and heard the devil and the work of Skip James?
Ain't it the letting go that really matters?

"I've wasted hours and hours and hours
staring at the perfect faces of the magazines..."

I'm not being funny but it's an odd way out,
and the best door is the one that closes you out like the wind.
Put a record on maybe, I'm sweet-talking you,
words fly like an old song but the truth is best.

What happens in the dark will always come to light,
and we do everything we hope for in the dead of the night.
When we go marching in with some perceptual emotion
but damn it girl you'll make me dance like an old song.

  • Category

  • License

    Standard YouTube License

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to