Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

T.T. Thích Trí Siêu: Tiến Trình Luân Hồi 3/5

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like Dich Quan's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike Dich Quan's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add Dich Quan's video to your playlist.

Published on Sep 5, 2011

Bài giảng về mười hai nhân duyên: cách quán xuôi và ngược về 12 nhân duyên được trình bày và sắp xếp lại nhằm giúp các Phật tử hiểu rõ sự liên hệ giữa 12 nhân duyên và các phương pháp quán chiếu, tu hành.

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to