1. อ เจิมศักดิ์ จิตกร@เพื่อบ้านเพื่อเมือง281154 1

 2. อ เจิมศักดิ์ จิตกร@เพื่อบ้านเพื่อเมือง281154 2

 3. อ เจิมศักดิ์ จิตกร@เพื่อบ้านเพื่อเมือง281154 3

 4. อ เจิมศักดิ์ จิตกร@เพื่อบ้านเพื่อเมือง281154 4

 5. อ เจิมศักดิ์ จิตกร@เพื่อบ้านเพื่อเมือง281154 5

 6. อ เจิมศักดิ์ จิตกร@เพื่อบ้านเพื่อเมือง281154 6

 7. อ เจิมศักดิ์ วิพากษ์ กรณีเเดงจะเอาคดี91ศพขึ้นศาลโลก@เพื่อบ้านเพื่อเมือง291154 1

 8. อ เจิมศักดิ์ วิพากษ์ กรณีเเดงจะเอาคดี91ศพขึ้นศาลโลก@เพื่อบ้านเพื่อเมือง291154 2

 9. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง61254 1

 10. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง61254 2

 11. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง61254 3

 12. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง61254 4

 13. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง61254 5

 14. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง61254 6

 15. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 1

 16. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 2

 17. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 3

 18. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 4

 19. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 5

 20. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 6

 21. อ เจิมศักดิ์@เพื่อบ้านเพื่อเมือง131254 7