1. Mt 2, 3

 2. Nebo je to, čo nám Kristus dáva späť

 3. Jn 10, 17-28

 4. Nedeľa Uzdravenia slepého

 5. Mt 1, 1-17 (4)

 6. Mt 1, 1-17 (3)

 7. Svetu chýba len pokora a modlitba

 8. Mt 1, 1-17 (2)

 9. Mt 1, 1-17 (1)

 10. Nedeľa o Samaritánke II

 11. Nedeľa o Samaritánke

 12. Skutoční teológovia

 13. Nesmieme dovoliť, aby svet žil v nás

 14. Uzdravenie Kanaánčanky

 15. "Ty si... ale budeš..."

 16. Duchovný zápas našich blížnych

 17. Pripomenutie Darcu darov

 18. Boh pozná naše srdcia

 19. Závislosť na hluku

 20. Spúšťať lavíny dobra

 21. Dajme zažiariť našej jedinečnosti

 22. Niet inej cesty!

 23. Prečo ju neodsúdil?

 24. Obnovme svoje "áno"!

 25. Vážme svoje slová

 26. Moc Ježišovej modlitby

 27. Cirkev a škandály

 28. Láska vytvára príležitosť

 29. Negatívne myšlienky

 30. Nesťažujme sa...

 31. Odvážne vykročenie vo viere

 32. Vyčistenie chrámu

 33. Rada pre súčasnosť

 34. Na sviatok proroka Eliáša

 35. Neodporujte zlému

 36. Skutočná sloboda

 37. Nedeľa Všetkých svätých 4

 38. Vy ste svetlo sveta

 39. Ježišova autorita

 40. Nedeľa Všetkých svätých 3

 41. Nedeľa Všetkých svätých 2

 42. Nedeľa Všetkých svätých 1

 43. Blahoslavenstvá

 44. Zbožštenie - cieľ nášho života

 45. Nevytvárajme kolóny...

 46. Posolstvo sviatku Zostúpenia Svätého Ducha

 47. Nedeľa sv. Otcov l. nicejského snemu

 48. Život ohlasuje v čo veríme

 49. Radšej dobré správy

 50. Cesta k väčšej spravodlivosti

 51. Soľ Evanjelia

 52. "Muchy hriechu"

 53. Forma "splácania dlhu"

 54. Unikátna spiritualita

 55. Vystúpiť spoločne až na vrchol

 56. Boh chce meniť naše srdcia

 57. Dar pokoja

 58. Odvaha čeliť nebezpečenstvu

 59. Trvalá súčasť života

 60. Stáť pre Pánom... celý deň a celú noc

 61. Zhoďme všetku príťaž!

 62. Nanebovstúpenie Pána dáva dôležitú otázku

 63. Jednoduché prostriedky evanjelizácie

 64. Soľ zeme a svetlo sveta

 65. Blahoslavenstvá

 66. Nanebovstúpenie Pána

 67. Vy nie ste zo sveta!

 68. Čo nerastie je mŕtve

 69. Katedrála verzus mrakodrap

 70. Aby sme už neboli smädní...

 71. Sme azda aj my slepí?!

 72. Ja som pravý vinič

 73. Cesta, ktorú nám ukázal náš Spasiteľ

 74. Pokušenie moci

 75. Príklad Šalamúna

 76. Čo máme robiť?

 77. Román, ktorý píše Boh

 78. Kto si?

 79. Víťazstvo, ktoré premohlo svet

 80. Návrat z Emauz

 81. Stretnutie s Tomášom

 82. Vzkriesenie - začiatok nového života

 83. Nadobudnúť "pravú tvár"

 84. Usvedčenie z hriechov

 85. Dozrievanie k "zrelosti muža"

 86. Najlepšia investícia

 87. Na čo ty upieraš svoj zrak?

 88. Poznať Spasiteľa

 89. Boh Otec

 90. Absencia poznania Boha

 91. Chvíľku to trvá...

 92. Sme jeden „tím"...

 93. Neprizerajme sa len...

 94. Čím sme naplnení?

 95. Neodmietajme Božie pozvanie

 96. Sme v dobrých rukách...

 97. Duchovný život je jednoduchý