1. Tohyama Seiko Sensei Uechi Ryu 10º Dan kata Sanseiryu

 2. Old Konchin

 3. Maître Tsukayama - Seisan

 4. Maître Tsukayama - Sanseiryu

 5. Shohei Ryu--Ryuko Kata

 6. comparitive karate san chiem ( sanchin ) San zhan

 7. Kumite - 1973

 8. SEISAN Bunkai

 9. KANSHIWA Bunkai

 10. Uechi Kanei mastering his karate in 1965

 11. kanshu kata created by Itokozu seiki

 12. Higaonna-SEISAN Keiji TOMIYAMA sensei

 13. comparitive karate san chiem ( sanchin ) San zhan

 14. NAMT 2009 : Démo de l'équipe de Uechi-ryu de Shimabukuro sensei

 15. Kiyohide Shinjo performs Sanchin Test on Sensei Manuel Desa

 16. Takemi Takayasu Uechi-ryu (barbells)

 17. Takemi Takayasu Uechi-ryu (chisi)

 18. Takemi Takayasu Uechi-ryu (sanchin nigiri game)

 19. Takemi Takayasu Uechi-ryu (sanchin gitae)

 20. Uechi Ryu - Kyu Kumite

 21. Kiyohide Shinjo Sensei: Seiryu Kata

 22. Master Gushi 'old style' Sanchin

 23. Ko-do Ryu Kobudo (Uechi) Sanchin

 24. Sanseiru Kata - Brian McCarty

 25. Seisan Kata - Brian McCarty

 26. Uechi ryu: Toyama Seiko Sensei - Shinjo Kiyohide Sensei

 27. Takayasu - Over the Top

 28. Takayasu - Airon Men

 29. Ippon-ken - Goldfinger

 30. Takayasu Nigiri-gami

 31. Seiken Tsuki

 32. Takayasu Ishi sashi 3kg

 33. Takayasu Shihi 8kg

 34. Takayasu Shihi 16kg

 35. Takayasu protokihon

 36. sandairyu

 37. Hojo Undo - Karate Greece - Okikukai Hellas Hombu

 38. Kumite 1992, Examen para 5ºDan, Okinawa. Chatan Dojo

 39. Uechi Ryu Costa Rica 2010

 40. shihan yokoseki kumite with yashi 2009

 41. sandairyu

 42. Kata SANSEIRYU (Uechi-ryu) - Sr. Male FINAL Okinawa World Karatedo Tournament

 43. Okinawa karate-do

 44. Uechi-ryu karate. Katsuji Tamayose 1/3

 45. Uechi-ryu karate. Katsuji Tamayose 2/3

 46. Uechi-ryu karate. Katsuji Tamayose 3/3

 47. SANCHIN KATA- MIYAGI KAORU Sensei

 48. SANCHIN KATA- MIYAGI KAORU Sensei

 49. Kata Sensei Miyagi - Shohei Ryu Karate-Do

 50. Reportage Stage Uechi-ryu / Report Uechi-ryu Seminar

 51. Karate Uechi-Ryu - Seichin

 52. Karate Uechi-Ryu - Sanseirui

 53. Karate Uechi-Ryu - Kanchin

 54. Karate Uechi-Ryu - Seirui

 55. Karate Uechi-Ryu - Seisan

 56. Karate Uechi-Ryu - Seichin

 57. Karate Uechi-ryu - Kanshiwa

 58. Karate Uechi-Ryu - Kanshu

 59. Nathan kata 1 6-5-10.mpg

 60. Thompson, Sensei 1993

 61. Uechi-ryu karate, Sanseiryu Kata & Bunkai

 62. Uechi-ryu karate, Sanseiryu Kata & Bunkai

 63. Karate - Técnicas de Defensa Personal

 64. Uechi Ryu - Kanshu - Kata

 65. Uechi Ryu - Kanshiwa - Kata

 66. Toyama Sandairyu 1990 and 1997.mpg

 67. Thompson, Sensei 1993

 68. Toyama Sandairyu 1990 and 1997.mpg

 69. Démonstration des experts japonais 1er octobre 2011: sensei Shimabukuro - Sanseiryu

 70. Kata seisan en démo au Jardin d'acclimatation - 15 avril 2015

 71. 2009 中野チャンプルーフェスタ◆上地流空手道◆型演武5(館長演武)

 72. démo du kata sanseiryu au jardin japonais - 15 avril 2012

 73. 2009 中野チャンプルーフェスタ◆上地流空手道◆型演武1

 74. Historical Uechi-Ryu Kumite

 75. 上地流空手道

 76. Kata UECHI SEISAN - Okinawan Karate Championships

 77. Uechi Ryu Karate "Dan Kumite" Master Gustavo Gondra

 78. Uechi Ryu - Kyu Kumite

 79. 第三十回、上地流空手道国際大会 ダイジェスト Uechiryu-Karatedo

 80. Uechi-ryu kata by Shimabukuro Haruyoshi sensei to celebrate 'Karate Day' in Okinawa.

 81. Uechi Ryu's Hojo Undo

 82. Uechi-Ryu Karate - SanSeiRyu Bunkai Demonstration

 83. Kanei Uechi

 84. Kamnei Uechi

 85. [Private Video]

 86. 沖縄空手道 UECHI-RYU 1981 - [05] - SANSEIRYU-BUNKAI

 87. 沖縄空手道 UECHI-RYU 1981 - [04] - BUNKAI