1. دستهای پنهان در پشت پرده سیاست مماشات با آخوندها - ۱

 2. کنفرانس بین المللی عربی-اسلامی پاریس، ۴ اوت ۲۰۱۲-قسمت ۵

 3. کنفرانس بین المللی عربی-اسلامی پاریس، ۴ اوت ۲۰۱۲-قسمت ۴

 4. کنفرانس بین المللی عربی-اسلامی پاریس، ۴ اوت ۲۰۱۲-قسمت ۳

 5. Paris_23 June 2012_part1گردهمایی بزرگ ایرانیان - پاریس-قسمت اول

 6. کنفرانس بین المللی عربی-اسلامی پاریس، ۴ اوت ۲۰۱۲-قسمت ۲

 7. کنفرانس بین المللی عربی-اسلامی پاریس، ۴ اوت ۲۰۱۲-قسمت ۱

 8. Paris_23 June 2012_part10 گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت آخر

 9. Paris_23 June 2012_part9 گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت نهم

 10. Paris_23 June 2012_part8گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت هشتم

 11. Paris_23 June 2012_part7گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت هفتم

 12. Paris_23 June 2012_part6 گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت ششم

 13. Paris_23 June 2012_part5گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت پنجم

 14. Paris_23June2012_part4 گردهمایی بزرگ ایرانیان درپاریس-قسمت چهارم

 15. Paris_23 June 2012_part3 گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت سوم

 16. Paris_23 June 2012_part2 گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت دوم

 17. Paris_23 June 2012_part1گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس-قسمت اول

 18. پیام در باره حکم دادگاه آمریکا- مسعود رجوی۱۹ خرداد ۱۳۹۱

 19. مسعود رجوی - نوروز ۱۳۹۱ - Masoud Rajavi, Norouz 1391

 20. رژیم پلید آخوندی مظهر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت

 21. سخنان ژنرال دیوید فیلیپس فرمانده ارشد حفاظت اشرفJan 20,2012

 22. Carnival in Ashraf City جشن ۳۰ مهر در شهر اشرف

 23. دختر ميهن

 24. خليل شهر

 25. شعله های آذر

 26. تقديم به شهدای قيام

 27. شعر سرخ

 28. Neda

 29. Natarsoon

 30. Hazer be jang bash!

 31. Taraneye ahay javoon

 32. Dont worry!

 33. Hamegi be pish

 34. Akhare Ghesseh

 35. Havaye Enghelab

 36. 16. Azar - Iran Uprising - ۱۶آذر

 37. Radan - افشا - مکالمات بيسيمی دژخيم رادان

 38. Verlust eines wertvollen Menschen: Ingrid Holzhüter 12.11.1936-25.09.2009

 39. Long Beach مراسم همبستگی با زنان اشرف در

 40. زنان هم سرود

 41. مراسم چهلم شهيد كيانوش آسا در كرمانشاه

 42. فيلمی ازشهيد کيانوش آسا در حال نواختن تنبور

 43. Long Beach 8. August 2009 همبستگي با اشرف در لانگ بيچ آمريكا

 44. Los Angeles 9 + 10 August 2009 آکسيون ايرانيان در لوس آنجلس

 45. Hunger Strike - 6. August Us Embassy London 02

 46. Hunger Strike - 6. August Us Embassy London 01

 47. Ottawa 6. August 2009 اعتصاب غذاي اتاوا مقابل وزارت خارجه كانادا

 48. Tell me why - ترانه به من بگو چرا

 49. Bloody Wednesday - ترانه چهارشنبه خونين - حمله به اشرف

 50. Hunger Srike in Ottawa 6. August 2009 اعتصاب غذای ايرانيان اتاوا-کانادا

 51. 6. August 2009 2آکسيون در استکهلم برای حمايت از اشرف

 52. 6. August 2009 1آکسيون در استکهلم برای حمايت از اشرف

 53. Hunger Srike in Ottawa 6. August 2009 اعتصاب غذای ايرانيان در اتاوا

 54. Ashraf تهاجم وحشيانه به ساکنان اشرف بدستور خامنه ای

 55. Ghiyam .من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی، همه برمي خيزند

 56. 24 Khordad 1388 تظاهرات 24 خرداد 1388 - ولی عصر

 57. 25 khordad 1388 تظاهرات 25 خرداد 1388 - ميدان آزادی ورودی جناح

 58. 23 khordad 1388 تظاهرات 23 خرداد 1388 - ولی عصر

 59. 25 khordad 1388 تظاهرات 25 خرداد 1388 - ميدان آزادی

 60. 23 khordad 1388 تظاهرات 23 خرداد - ميدان ونک

 61. ترانه زيبای ميميرم

 62. Rhythm of Pain - Child Labor ترانه ريتم درد

 63. Habib Koité - Batoumambé ترانه

 64. Meeting Paris 2008 گردهمايی بزرگ پاريس

 65. Meeting Paris 2008 گردهمايی بزرگ ايرانيان در پاريس

 66. Maryam Rajavi تصوير خانم رجوی در مجلّه خورشيد نيمروز

 67. Paris 2007-ترانه پيروزی- گردهمايی ايرانيان در پاريس۱۳۸۶

 68. Iranian Meeting, Paris 2007-۱۳۸۶ گردهمايی ايرانيان در پاريس

 69. The Red Line ترانه خط قرمز

 70. Answering the call of Duty ترانه مأموريت

 71. Vigen & Manouchehr - ويگن و منوچهر

 72. Maryam Rajavi: I have a dream. مريم رجوی: من يک آرزو دارم

 73. Palizdar فساد مقامات رژيم حاکم بر ايران- پالیزدار

 74. Simorghe ma - نمايش سيمرغ ما

 75. پخش تصاوير نمادهای شهر اشرف در ميدان شهرداری رشت/Ashrafcity

 76. Ahmadinejad - Shayyad