Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

TQ: Không thể áp dụng Luật Biển quốc tế trong vấn đề Biển Đông

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like VOA Tiếng Việt's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike VOA Tiếng Việt's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add VOA Tiếng Việt's video to your playlist.

Published on Aug 18, 2012

Nỗ lực quân sự tăng cường giữa các tranh cãi ngoại giao ở Biển Đông. Việt Nam được hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh. Nhật trục xuất các nhà hoạt động Trung Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/http://www.youtube.com/user/VOATiengV...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to