1. [Anti SNSD] Turn It Up - T.O.P (BIG BANG) Vietsub

 2. [Vietsub] MAMA - EXO K (ko đón chào sô tíc vào sủa - Without Narration MV Only)

 3. [Vietsub] Fantastic Baby - Big Bang (Full MV)

 4. [Vietsub] Tonight - Big Bang

 5. [Anti SNSD] A - Rainbow - Nàng Bạch Tạng Tè dâm và 7 SÓN lùn Teaser

 6. [Anti SNSD] The Boys - CÁC KU (TEASER 2) = Keep Your Head Down 105% FASTER???

 7. [Vietsub] Breakups Are So Like Me - Kim Jang Hoon & Heechul

 8. [Anti SNSD] The Boys (SNSD) + Keep Your Head Down (DBSK) TEASER??????

 9. [Vietsub] A-Cha - Super Junior (MV)

 10. [Vietsub] I Like You The Best - BEAST / B2ST

 11. [Vietsub] Sixth Sense - Brown Eyed Girls

 12. [Vietsub] JYJ - Get Out / Goodbye (MV)

 13. [Vietsub] STEP - KARA

 14. [Vietsub] In Heaven - JYJ

 15. [Vietsub] Super Junior - Superman (MV)

 16. [Anti SNSD] Last Friday Night - Katy Perry vietsub

 17. [ANTI SNSD] Ugly - 2NE1 Vietsub

 18. [TEASER MOVIE] BAD GIRL - SNSD (Xe ôm's Generation) + JUDAS (LADY GAGA =)) - Japan 1st Album

 19. [ANTI SNSD] Mr. Simple - Super Junior Vietsub

 20. [Vietsub + Kara] Mr. Simple - Super Junior

 21. [Vietsub] Mr. Simple - Super Junior (Full MV)

 22. [ANTI SNSD] Goodbye baby - Miss A Vietsub

 23. Sự thật về ELF đòi giết bố mẹ vì SuJu - EPIC FAIL! Festival - 3rd MVA

 24. [Vietsub] Ugly - 2NE1

 25. [AFSvn Dance Pratice] Purple Line - DBSK / TVXQ Dance

 26. [Anti SNSD] Hate You - 2NE1 Vietsub

 27. [Vietsub] Hate You - 2NE1 [MV]

 28. [Cover Dance Festival Executive Office] Don't Don ( Super Junior ) - cover by AFS Dance Team

 29. [Vietsub] For One Day - Yesung (Super Junior)

 30. [ANTI SNSD] One More Chance - CSJH (The Grace) Vietsub + TEASER

 31. [Vietsub + Rom + Hangul] The Empty Space For You (OST Miss Ripley) - Micky Yoochun (DBSK)

 32. [ANTI SNSD] Ẹc kố / Ẹc kâu / Éc kẩu / Ê chó! / Ếch kẩu / Echo - SNSD Vietsub

 33. [ANTI SNSD] I am the BEST / I'm the BEST / I'm da BEST - 2NE1 Vietsub

 34. [Vietsub] I Am The Best - 2NE1 [MV]

 35. [Vietsub + Kara + Eng sub] I Am The Best - 2NE1

 36. [Anti SNSD] Đẹp VÃI CÒ (core) - So damn beautiful (Part 2)

 37. [Anti SNSD] Keep Your Head Down Vietsub - DBSK (Happy Birthday Yoona aka Giun MÓM =)))

 38. [Anti SNSD] Lonely - 2NE1 Vietsub

 39. [Vietsub + Kara] Fiction - BEAST / B2ST

 40. [Vietsub] Fiction - Beast / B2ST

 41. [Vietsub] Beast - Fact [Fiction & Fact Teaser]

 42. [Vietsub] Play Ur Love - After School

 43. [Vietsub] Love Alone - Miss A

 44. [Anti SNSD] Block B - Don't Move / Freeze / Just Stop Vietsub

 45. [Vietsub] On Rainy Days - Beast / B2ST

 46. [Vietsub] Lonely - 2NE1