Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Imee Ooi - Medicine Buddha Dharani (Bhaisajyaguru) Phật Dược Sư Đà La Ni

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like o0othelonetigero0o's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike o0othelonetigero0o's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add o0othelonetigero0o's video to your playlist.

Uploaded on Jun 7, 2010

Website: http://www.facebook.com/pages/Buddhis...

Sanskrit: Bhaiṣajyaguru (भैषज्यगुरु)
Chinese: Yàoshīfó (藥師佛); Yàoshīrúlái (藥師如來)
Japanese: Yakushi (薬師); Kusurishi Nyorai (薬師如来)
Korean: Yaksayeorae, Yaksabul (약사여래, 약사불)
Mongolian: Оточ Манла

Bhaiṣajyaguru, more formally Bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharāja (भैषज्यगुरुवैडूर्यप्रभाराज; "Medicine Master and King of Lapis Lazuli Light"), is the buddha of healing and medicine in Mahayana Buddhism. In the English language, he is commonly referred to as the "Medicine Buddha". The use of the analogy of a Buddha being depicted as a doctor who cures the illness of suffering using the medicine of his teachings appears widely in Buddhist scriptures.

In the Bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharāja Sūtra, the Medicine Buddha is described as having entered into a state of samadhi called "Eliminating All the Suffering and Afflictions of Sentient Beings." From this samadhi state he spoke the Medicine Buddha Dharani.

namo bhagavate bhaiṣajyaguru
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya
arhate samyaksambuddhāya tadyathā:
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā.

Buddhists recite the mantra of the Medicine Buddha to overcome sickness. He is also closely associated with ceremonies for temple donors and for transferring of merit to such donors.

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Lưu Li Quang Phật, (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.

Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.

http://rapidshare.com/users/343P8Z

  • Category

  • License

    Standard YouTube License

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to