1. เอาถุงเลย์ขึ้นไปบนอวกาศ

 2. ตัวอย่างโครงงานอวกาศ THASA Contest

 3. วิทยุประชาชน

 4. FM Radio SDR

 5. RTL SDR Amature radio bands ความถี่วิทยุสมัครเล่น

 6. วิธีการติดตั้ง RTL2832U

 7. RTL SDR Airband 120-130mhz

 8. เครื่องส่ง NBFM 145mhz

 9. KMUTT -1 high altitude balloon repeater

 10. Radio jammer

 11. สภาพอินเตอร์เน็ต

 12. นีรงานวันไหว้ครู

 13. นีรในปี 2010

 14. Introduction to Computer [Dedy fighting]

 15. Freefall Experience สัปดาห์วิทย์55

 16. จำลองแผ่นดินไหวสัปดาห์วิทย์ 2555

 17. LPG gas leak detector alarm By MQ-6

 18. TSR THAI-3 High Altitude Balloon[backup video]

 19. ปลาว่ายในน้่ำ 220V ทำไมปลาไม่ตาย ?

 20. จะไปทำอะไรในอวกาศดีนะ TSR Lab

 21. KMUTT EE Flood Recover 2011

 22. Live in a water drop @TSRlab

 23. จุลชีพในสระมรกต มจธ. KMUTT @EE4FUN

 24. Watphut LNG101

 25. Canon 600D Video Test [55-250mm]

 26. QRM on 436mhz

 27. TSR ออก TPBS เรื่องกล้องดูดาว