1. Light (Jyothi) Meditation

 2. JYOTHI MEDITATION

 3. SHIVA TEMPLE IN PUTTAPARTHI - Maha Shivaratri 2013

 4. Face to Face with God

 5. Happy Birthday to You!!! Swami

 6. ONLY GOD IS THE TRUE GURU

 7. GAYATRI MANTRA chanted by Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

 8. MAHA SHIVARATRI - Sai Shiva

 9. 85 Bhajan Offerings No.55,56,57

 10. GURU POORNIMA 2010

 11. can't hold back the tears...

 12. AKASHA

 13. ASATOMA SADGAMAYA

 14. Happy Birthday to you, SAI BABA

 15. SRI SATHYA SAI ASHTOTTARA SATHA NAMAVALI

 16. GARLAND OF 108 PRECIOUS GEMS

 17. SAI BHAJANA

 18. RAMA HARI HARI NAM BOLO

 19. MASTER OF LIGHT

 20. PREM ISHWAR HAI

 21. BADA CHITHA CHORA BRINDAVANA SANCHARA

 22. I SURRENDER

 23. GURU DEV

 24. SUNDARA MUKHA SHREE GAJANANA

 25. Sathya Sai Baba's Birthplace

 26. MAY I HELP YOU

 27. GURU POORNIMA

 28. AHAM - I AM

 29. OMKAR & SUPRABHATHAM

 30. SAI SHiVA

 31. Sathyam Sivam Sundaram

 32. Ancient Words

 33. Power of Prayer

 34. I incarnate...

 35. Beyond Puttaparthi - 3

 36. Beyond Puttaparthi - 2

 37. Beyond Puttaparthi - 1

 38. A Puttaparthi School

 39. Shree Rama Yagna

 40. Satsang - 6

 41. Satsang - 5

 42. Satsang - 4

 43. Satsang - 3

 44. Satsang - 2

 45. Satsang - 1

 46. Smt. Karanam Subbamma's House

 47. Amma Sai Era Meera

 48. Satsang with Amma Sai Era Meera & Agit Kumar

 49. Shirdi Sai Temple

 50. 'SAI NATHA' (Lord Sai) Bhajan & Aarti

 51. Ganesha Chaturthi Celebration Pooja

 52. JAI SANTHOSHI MAA

 53. ASATOMA SADGAMAYA...

 54. OM SRI SATHYA SAI SARVAMATA SAMMATAAYA NAMAH

 55. OM SRI SATHYA SAI BABAYA NAMAH

 56. OM SRI SATHYA SAI VISNAVE NAMAH

 57. OM SRI SATHYA SAI KRISHNAYA NAMAH

 58. OM SRI SATHYA SAI RAMAYA NAMAH

 59. OM SRI SATHYA SAI SHIVAYA NAMAH

 60. OM SRI SATHYA SAI GANESHAYA NAMAH

 61. A BHAJAN IN PUTTAPARTHI - 5

 62. A BHAJAN IN PUTTAPARTHI - 6

 63. A BHAJAN IN PUTTAPARTHI - 4

 64. A BHAJAN IN PUTTAPARTHI - 3

 65. A BHAJAN IN PUTTAPARTHI - 2

 66. A BHAJAN IN PUTTAPARTHI - 1

 67. A Indian Wedding

 68. Anil Kumar talks to a group of Russian devotees - 5

 69. Anil Kumar talks to a group of Russian devotees - 4

 70. Anil Kumar talks to a group of Russian devotees - 3

 71. Anil Kumar talks to a Russian group of devotees - 2

 72. Anil Kumar talks to a Russian group of devotees - 1

 73. Praise to Allah

 74. DAWN IN PUTTAPARTHI

 75. Shiva Temple village bhajan

 76. Shiva Temple

 77. SATHYAMMA TEMPLE

 78. ANJANEYA SWAMI TEMPLE

 79. SRI VENUGOPALA SWAMY TEMPLE