Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Fastigheten i Kiruna

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like InitiativetKiruna's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike InitiativetKiruna's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add InitiativetKiruna's video to your playlist.

Uploaded on Oct 31, 2011

Att skapa och driva ett bostadsföretag i gruvnära miljö
Det områden som just nu planeras för framtida byggnation är som känt Kiruna city. Vårt uppdrag här är att skapade en gemensam strategi och en gemensam planeringsplatform geonm detta utvecklingsforumet vilken också är en del i den demokratiska beslutsprocessen i projektet och är en öppen dialog för att skapa och driva ett bostadsföretag. Att planera och agera långsiktigt kan bli en god investering för de 40 företag och/eller individuella som vill vara med och utveckla detta tillsammans i ett andelsägt bolag med en struktur och bolagskultur som baseras och formas i en renodlad förvaltning. En ledning skall tillsättas för utvecklingen och en optionsintroduktion gör det möjligt att i förhand reservera en andel i det kommande bolaget. Bolagets styrelse skall sedan med uppdrag och ansvar för planering av markarbete och anläggandet av den fysiska fastigheten utvärdera byggbarhet, lämplighet och kostnadsfrågor i konstruktionsprocessen för en vidare utveckling i bostadsbyggande. Vi tror att igenom de föreliggande kommunala besluten för en stadsomvandling i Kiruna underlättas planering av infrastruktur för det goda boendet och det slutgiltiga etableringsbeslut. Ansträngningarna för att få fram byggbar mark och byggprojekt som går att förverkliga drivs också oavbrutet vidare. En fastighetsplanering och inköp av tomtmark kan komma att ske snarast efter det att styrelsebeslut fattade i förvaltningens ärende äger lagakraft. Andel i fastighetsbolag: http://mixet.maxforum.org/

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to