Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Tim speaks Ojibwe/Tim ojibwemo

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like Polyglot Pal's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike Polyglot Pal's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add Polyglot Pal's video to your playlist.

Published on Aug 29, 2011

Practicing Ojibwe - a language spoken by 50,000 people in Canada and the US - after 10 days.

Video Transcription:
Aaniin, boozhoo! Ni-wii-gagwe-anishinaabemo noongom. Gaawiin nind-anishinaabewi-siin, indash nind-ojibwem bangii - bangii eta go. Tim indizhinikaaz indash gaawin nind-anishinaabewinikaaz-iin. Midaaso ashi naanan biboonagiz miinawaa waabanong nind-azhi-danakii. Gaawiin wikaa anishinaabewaki-ing ning-iiizhaa-siin dash gaawiin wiikaa ning-iinandagikend-anishinaabemo-siin. Geget ni-zanigendaan o'ow ojibwemowin!
Nind-aabajitooyaan mazinaabikiwebinigan jinandagikendaan o'ow anishinaabemowin. Giiweniibin noongom dash noomaya ning-iimaajiiyaan o'ow ojibwemowin - endogwen. Ganabaj gaa-akomidaasogon.
Endaso-gigizheb waakaa'iganing ning-iinandagikendaan giishpin gaawiin ningiiojaanimitaa-siin. Gaawin mashi ningiigikenimaag-siin anishinaabeg. O'ow apii, nimbezhig. Geget ningiiwanigiizhe naaningim igo noongom, indash ni-wii-nitaa-gwayakowe niigaan. Ni-minwendaan igo o'ow Anishinaabemowin. Miigwech bizindawiyeg, gigawaabamin miinawaa.

Resources used:
http://imp.lss.wisc.edu/~jrvalent/ais...
http://weshki.atwebpages.com/index.html
http://weshki.atwebpages.com/oj_dict....
http://www.real-dream-catchers.com/Oj...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

The interactive transcript could not be loaded.

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Advertisement
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to