1. Bảy Mươi Đấng Tử Đạo Cổng Trời.

 2. LIBYA RISE UP (lời Việt và lời Anh)

 3. LIBYA RISE UP

 4. Karaoke Sao Tôi Lo Sợ

 5. Sao Tôi Lo Sợ

 6. Giới Thiệu DVD Nguyện Cầu Cho Quê Hương

 7. Hãy Đến Thờ Lạy Thánh Giá

 8. Hướng Về Thái Hà

 9. Cho Con Là Nến Sáng

 10. Hà Nội Thái Hà Ơi !

 11. Các Con Đừng Sợ.

 12. Mến Chúa Yêu Người

 13. Xin Hãy Dùng Con

 14. Cho Con Là Chứng Nhân.

 15. Thắp Nến.

 16. Nguyện Cầu.

 17. Xin Hãy Dùng Con .wmv

 18. Mến Chúa Yêu Người

 19. Tình Con.mpg

 20. Tình Cha

 21. Em Gái Da Vàng Tóc Đen

 22. Mến Chúa Yêu Người

 23. Cho Anh Thời Gian.

 24. Cha Tôi.mpg

 25. Các Con Đừng Sợ .mpg

 26. Thảo Kính Cha Mẹ .mpg

 27. Con Hãy Nhớ (Karaoke)

 28. Cảm Tạ Tri Ân .mpg

 29. Năm Hồng Phúc

 30. Lời Đức Thánh Cha.

 31. Màn4 Ca Vũ Nhạc Kịch Mẹ La Vang Việt Nam.

 32. Màn3 Ca Vũ Nhạc Kịch Mẹ La Vang Việt Nam.

 33. Màn2 Ca Vũ Nhạc Kịch Mẹ La Vang Việt Nam.

 34. Màn1 Ca Vũ Nhạc Kịch Mẹ La Vang Việt Nam.

 35. Mừng Năm Thánh 2010.

 36. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh Giới Thiệu DVD Năm Thánh 2010.

 37. Giới Thiệu Video Ca Vũ Nhạc Kịch Mẹ Lavang Việt Nam.

 38. Hãy Đến Thờ Lạy Thánh Gía (Mix Lại)

 39. Hãy Đến Thờ Lạy Thánh Gía.

 40. Giờ Con Chúa Tử Nạn.

 41. Mẹ Lavang Việt Nam.

 42. Dẫn Nhập: Đường Thánh Gía Chúa.

 43. Dẫn Nhập: Mẹ Trên Đường Khổ Gía.

 44. Giới Thiệu: Mẹ Trên Đường Khổ Giá.

 45. Bài Ca Hãy Nhớ 2. CD. Mẹ Trên Đường Khổ Gía.

 46. 01.Mẹ Trên Đường Khổ Gía: Con Mẹ Bị Kết Án Tử Hình.

 47. 02.Mẹ Trên Đường Khổ Gía: Con Mẹ Vác Thánh Giá

 48. 03.Mẹ Trên Đường Khổ Gía: Con Mẹ Ngã Lần Thứ Nhất

 49. 04.Mẹ Trên Đường Khổ Gía: Mẹ Gặp Con Mẹ

 50. 05.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Ông SiMon Vác Đỡ Thánh Giá Cho Con Mẹ

 51. 06.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Bà Vêrônica Lau Mặt Cho Con Mẹ

 52. 07.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Con Mẹ Ngã Lần Thứ Hai

 53. 08.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Con Mẹ An Ủi Con Thành Jêrusalem

 54. 09. Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Con Mẹ Ngã Lần Thứ Ba

 55. 10.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Chúng Lột Áo Con Mẹ

 56. 11.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Chúng Đóng Đanh Con Mẹ

 57. 12. Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Con Mẹ Sinh Thì

 58. 13.Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Hạ Thánh Thể Con Mẹ

 59. 14. Mẹ Trên Đường Khổ Giá. Táng Xác Con Mẹ

 60. 15. Mẹ Trên Đường Khổ Gía: Con Me Song Lai

 61. 08. Đường Thánh Giá Chúa Noi Thu Tam.

 62. 15. Đường Thánh Giá Chúa Noi Thu 15: Mau Nhiem Song Lai.

 63. 0A. Đường Thánh Giá Chúa: Loi Gioi Thieu.

 64. 0B. Đường Thánh Giá Chúa: Loi Khai Mac.

 65. 01. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Nhat.

 66. 02. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Hai.

 67. 03. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Ba.

 68. 04. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Bốn.

 69. 05. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Năm.

 70. 06. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Sáu.

 71. 14. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Muoi Bon

 72. 07. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Bảy

 73. 09. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Chin.

 74. 10. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Mười

 75. 11. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Mười Mot

 76. 12. Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Mười Hai.

 77. 13.Đường Thánh Giá Chúa Nơi Thứ Mười Ba.

 78. Hướng Về La Vang 2

 79. Hướng Về La Vang 1

 80. Ánh Sáng Chúa Kitô .2

 81. Mừng Giáng Sinh và Năm Mới .2

 82. Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ .2.

 83. Thảo Kính Cha Mẹ 1

 84. Mừng Vui Lên.2

 85. Mừng Vui Lên 1

 86. Cho Con Về Với Chúa 1

 87. Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 1

 88. Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

 89. Vinh Danh Lời Chúa.2

 90. Thánh Mẫu Ca. 2

 91. Thánh Mẫu Ca

 92. Ánh Sáng Chúa Kitô

 93. Vinh Danh Lời Chúa

 94. Lời Đức Thánh Cha

 95. Mến Chúa Yêu Người

 96. Năm Hồng Phúc 2

 97. Cảm Tạ Chúa 2

 98. Mừng Năm Thánh 2010

 99. Năm Hồng Phúc