1. Postgrau en Innovació, Vigilància Tecnològica i Propietat Industrial de la UPC School

 2. Conferència: ""El Disseny per a Tothom"

 3. Conferència: "El bon disseny s'ha de poder fer vell"

 4. Conferència: "L'hospital per a infants està per dissenyar"

 5. Conferència: "El Disseny a la indústria del coneixement"

 6. Conferència: "El disseny com a motor per a la innovació"

 7. La vida al CITM, congelada amb la tècnica Time Freeze

 8. Del grafit al grafè: una nova era tecnològica basada en el carboni

 9. Projectes finals del màster en Disseny i Creació de la UPC School (edició 11-12).

 10. Sessió informativa del Màster en Formació Permanent en Navegació Aèria i Aeroports

 11. Què són les smart cities?

 12. Llum al Paral·lel, acte de clausura de la 3a edició del postgrau en Lighting Design

 13. Discurs d'investidura com a doctora 'honoris causa' de la professora Barbara Jane Liskov

 14. Cap a una Internet més verda

 15. Memòria 2011-2012

 16. Projectes finals del postgrau en Postproducció Audiovisual Avançada del CITM

 17. Wheelchair, una cadira de rodes sostenible?

 18. Projecte d'un habitatge autosuficient i sostenible

 19. Reconstruint Santa Maria de Puigcerdà

 20. Estaran els ordinadors del futur basats en la física quàntica?

 21. Olmeca, la cultura mare mesoamericana

 22. Discurs d'investidura com a doctor 'honoris causa' del professor Carlos F. Daganzo

 23. Discurs d'investidura com a doctor 'honoris causa' del professor David R. J. Owen

 24. EILC: Impressions from students

 25. Construint '(e)co', una casa hivernacle 'low cost'

 26. Resolució de problemes enormes a baix cost: supercomputació amb tecnologia smartphone

 27. Investigadors i emprenedors alhora?

 28. Waterpoof and fireproof cardboard?

 29. La cromatografía (II): cromatografía de gases / espectrometría de masas

 30. La cromatografía (I): cromatografía en capa fina

 31. La seu electrònica de la universitat

 32. Identitat digital i signatura electrònica

 33. Gestió de documents electrònics

 34. Comunicacions i notificacions electròniques

 35. Administració electrònica i ciutadania

 36. Vot electrònic

 37. 13moviments per a la nova carpeta UPC

 38. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

 39. School of Industrial and Aeronautical Engineering of Terrassa

 40. Recyclable tyres?

 41. Simulations to predict phenomena on a nanometric scale?

 42. Semi-solid casting of metal parts?

 43. Electric airplanes?

 44. Algorithms to forecast natural disasters?

 45. Satellites to study climate change?

 46. At the frontier of Moore's Law?

 47. Will mobile coverage problems soon become a thing of the past?

 48. A virtual assistant to fight tumours?

 49. Hydrogen-producing plants?

 50. Bacteria that can cause miscarriages?

 51. Noiseless, vibration-free buildings?

 52. Can simulating human movement help the disabled?

 53. An underground that never breaks down?

 54. How do materials react to fire?

 55. Liquids and solids at the same time?

 56. Algorithms to forecast natural disasters?

 57. The laser, detective of cancerogenic cells?

 58. Urban robots: a new generation of robots

 59. Computational and Applied Physics PhD studies

 60. Do you want to see an intelligent room?

 61. Técnicas básicas de laboratorio: centrifugación

 62. Técnicas básicas de laboratorio: destilación

 63. Técnicas básicas de laboratorio: extracción

 64. Técnicas básicas de laboratorio: filtración

 65. Técnicas básicas de laboratorio: medida de volúmenes

 66. Técnicas básicas de laboratorio: medición de masa

 67. Técnicas básicas de laboratorio: preparación de disoluciones

 68. Técnicas básicas de laboratorio: reacciones químicas

 69. Mètodes volumètrics: volumetries àcid-base

 70. ¿Quieres ver una sala inteligente?

 71. ¿Terapias multimedia para tratar a niños obesos?

 72. ¿Fuentes de energía distintas en una misma red?

 73. ¿Podemos detectar al instante el rechazo de un riñón trasplantado?

 74. ¿Identificación de personas a través de la retina?

 75. ¿Qué atrae a las empresas innovadoras?

 76. ¿Satélites para estudiar el cambio climático?

 77. ¿Aviones eléctricos?

 78. ¿Componentes metálicos conformados en estado semisólido?

 79. ¿Simulaciones para realizar predicciones nanométricas?

 80. Móviles: ¿la cobertura dejará de ser un problema?

 81. ¿Un ayudante virtual contra los tumores?

 82. ¿Plantas productoras de hidrógeno?

 83. ¿Bacterias que provocan abortos?

 84. ¿Papel cartón impermeable e ignífugo?

 85. ¿Edificios sin ruidos ni vibraciones?

 86. ¿Simular el movimiento humano puede ayudar a los discapacitados?

 87. ¿Metros sin averías?

 88. ¿Líquidos y sólidos a la vez?

 89. ¿Cómo reaccionan los materiales ante el fuego?

 90. ¿Algoritmos contra los desastres naturales?

 91. UPCnet

 92. Doctorado en Física Computacional y Aplicada

 93. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa (ETSEIAT)

 94. Campus Energía UPC, energía para la excelencia

 95. Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

 96. Contaminació acústica al mar: efectes i reptes tecnològics

 97. Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

 98. Els projectes INSPIRE 3 en imatges

 99. Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET)