1. Piyush Mishra promo, Coke Studio @ MTV Season 2

 2. Husna promo, Piyush Mishra and Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 3. Long BTM: Husna - Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 4. Husna - Hitesh Sonik feat Piyush Mishra, Coke Studio @ MTV Season 2

 5. Vari Jaun promo, Suman Sridhar, Moora Lala and Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 6. Long BTM: Vari Jaun - Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 7. Vari Jaun - Hitesh Sonik feat Moora Lala & Suman Sridhar, Coke Studio @ MTV Season 2

 8. Do Gallan promo, Alisha Batth and Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 9. Long BTM: Do Gallan - Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 10. Do Gallan - Hitesh Sonik feat Alisha Batth & Vijay Prakash, Coke Studio @ MTV Season 2

 11. Allah Hoo promo, Nooran sisters, Darshan Doshi and Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 12. Long BTM: Allah Hoo - Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 13. Allah Hoo - Hitesh Sonik feat Jyoti Nooran & Sultana Nooran, Coke Studio @ MTV Season 2

 14. Hey Ri promo, Hitesh Sonik, Harshdeep Kaur, Kalyan Baruah, Coke Studio @ MTV Season 2

 15. Long BTM: Hey Ri - Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 16. Hey Ri - Hitesh Sonik feat Harshdeep Kaur, Coke Studio @ MTV Season 2

 17. Lamh Tera promo, Hitesh Sonik and Raghubir Yadav, Coke Studio @ MTV Season 2

 18. Long BTM: Lamh Tera - Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2

 19. Lamh Tera - Hitesh Sonik feat Raghubir Yadav, Coke Studio @ MTV Season 2

 20. Husna Sing-along version feat. Piyush Mishra and Hitesh Sonik, Coke Studio @ MTV Season 2