Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Ông Trương Tấn Sang làm việc với viện kiểm sát nhân dân tối cao

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like truongtansangvn's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike truongtansangvn's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add truongtansangvn's video to your playlist.

Uploaded on Sep 1, 2011

Ông Trương Tấn Sang trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ về chiến lược cải cách tư pháp trong ngành kiểm sát nhân dân.

Xem thêm tại: http://www.youtube.com/user/truongtan...

Ký tên: http://www.youtube.com/subscription_c...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Viện Kiểm sát nhân dân cần phát huy trí tuệ tập thể, truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh việc thực hiện, phấn đấu để ngay trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI, phải tạo được bước chuyển biến quan trọng trong nhiệm vụ cải cách tư pháp tương xứng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to