1. Movie หลวงพ่อชา สอนทำสมาธิ

 2. ธรรมะอยู่ที่ใหน หลวงพ่อชา.wmv

 3. หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย

 4. หลวงพ่อชา ค้นหาความสงบ 1

 5. หลวงพ่อชา ค้นหาความสงบ2

 6. หลวงพ่อชา ค้นหาความสงบ3

 7. หลวงพ่อชา ค้นหาความสงบ4

 8. หลวงปู่ชา สุภัทโท - ใช้ปัญญาให้เป็น

 9. หลวงปู่ชา สุภัทโท ความอยาก

 10. หลวงปู่ชา สุภัทโท - จงทำเหตุให้ดี

 11. หลวงปู่ชา สุภัทโท งานผมบาปหรือเปล่าครับ

 12. หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน

 13. กุญแจภาวนา.mp4

 14. ทางพ้นทุกข์และธรรมสามัคคี

 15. เรื่องการปล่อยวาง

 16. วิมุตติ หลวงปู่ชา

 17. หลวงปู่ชา คติธรรม

 18. 002 สรุปคำสอน-สัจธรรม หลวงพ่อชา

 19. การฝึกใจ

 20. การปล่อยวาง

 21. การทำจิตให้สงบ

 22. ความสงบบ่อเกิดปัญญา

 23. ทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ

 24. บ้านที่แท้จริง

 25. อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง

 26. ไม่แน่ คืออนิจจัง:หลวงพ่อ ชา สุภทฺโท