Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm -HT Thích Giác Hạnh

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like THIÊNQUANG HOÀNG QUÂN's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike THIÊNQUANG HOÀNG QUÂN's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add THIÊNQUANG HOÀNG QUÂN's video to your playlist.

Published on Oct 19, 2012

Trong cõi Ta Bà có nhiều hạng người,có kẻ cùng khổ,cô độc,câm điếc,cũng có hạng tôn quý ,giàu sang, cũng có hạng hiền minh trí dõng tài cao....tất cả đều do nghiệp quả đã gieo trồng mà hiện thành căn quả. Khi còn sanh tiền đã làm nhiều điều ác đến khi mạng chung chuyển thân vào các nẻo ngạ quỷ súc sanh mà trả nghiệp,cũng có những người mạng chung do uổng tử,tai nạn bất ngờ....thần thức đau khổ hay sân hận những việc ở thế gian mà không thể đi tái sanh được mà cứ ở tạm đình, chùa, miếu hoặc nhà hoang cố chấp cái tôi bản thân nên cứ ở trong phiền não, vô minh.
- Chánh pháp của Đức Phật trọng hiền ,lương thiện,Từ Bi độ người đang sống sẽ giải thoát ở tương lai,độ những thần thức si mê ngộ được chân lý ,nhìn thấu đối với vạn vật không chấp không mang,buông xuống sự sân hận mà đi tái sanh,giác ngộ xoay dần nghiệp ác thành thiện để thoát ba cõi ,dứt sạch gốc sanh tử ,lìa khỏi sự thống khổ của Tam Đồ. Pháp Đức Phật là ngọn đuốc soi đường , cứu cánh viên mãn,là Pháp Như Lai Vô Thượng,đủ Thập Lực,Vô úy,Thậm Thâm Vô Ngại Vô Trước ,nhiếp thâu tất cả không bỏ sót một ai ,đưa chúng sinh từ phàm đến quả vị Thánh .A DI ĐÀ PHẬT.

  • Category

  • License

    Standard YouTube License

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to