Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno (Winter Parking Restrictions, Hmoob)

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like cityofminneapolis's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike cityofminneapolis's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add cityofminneapolis's video to your playlist.

Published on Feb 20, 2014

Tsis txhob raug lawv cab koj lub tsheb mus. Ntawm no yog yam uas koj yuav tsum tau paub txog thaum uas muaj Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno uas tau pib siv rau hauv lub Nroog Minneapolis Yog xav paub ntxiv: www.minneapolismn.gov/snow.

  • Category

  • License

    Standard YouTube License

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to