1. 1 Thumbnail

  Soul of Chogokin Danguard Ace Review Pt. 2- CollectionDX

 2. 2 Thumbnail

  Soul of Chogokin Danguard Ace Review Pt. 1 - CollectionDX

 3. 3 Thumbnail

  Soul of Chogokin DX Jet Scrander Review - CollectionDX

 4. Thumbnail

  DX Soul of Chogokin Mazinger Z Review Part 3 - The Hanger - CollectionDX

 5. 5 Thumbnail

  DX Soul of Chogokin Mazinger Z Toy Review Part 2 - CollectionDX

 6. 6 Thumbnail

  DX Soul of Chogokin Mazinger Z Review Part 1 - Unboxing - CollectionDX

 7. 7 Thumbnail

  GX-61 Soul of Chogokin Saikyo Robo Daioja Full Transformation Video - CollectionDX

 8. 8 Thumbnail

  GOD SIGMA GX-60 Soul of Chogokin Review - CollectionDX

 9. 9 Thumbnail

  GX-60 God Sigma Soul of Chogokin Transformation - CollectionDX

 10. 10 Thumbnail

  GX-58 Andromeda Soul of Chogokin Review - CollectionDX

 11. 11 Thumbnail

  Pt. 2 Soul of Chogokin GX-59 Daltanious Review HD - CollectionDX

 12. 12 Thumbnail

  Pt. 1 Soul of Chogokin GX-59 Daltanious Review HD - CollectionDX

 13. 13 Thumbnail

  GX-59 Daltanious Transformation sequence - CollectionDX

 14. 14 Thumbnail

  [Private Video]

 15. 15 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-56 Zerokage & Bakuryu Review - CollectionDX

 16. 16 Thumbnail

  Soul of Chogokin Space Battleship Yamato Review - CollectionDX

 17. 17 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-53 Daitarn 3 review - CollectionDX

 18. 18 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-49 Mazinger Z Review - CollectionDX

 19. 19 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-51 Getter Dragon review - CollectionDX

 20. 20 Thumbnail

  Soul of Chogokin Mazinger Z Atami Night Version - CollectionDX

 21. 21 Thumbnail

  Part 3 of the http://www.collectiondx.com review of the Super Robot Wars Dygenguar & Aussenseiter set

 22. 22 Thumbnail

  Part 2 of the http://www.collectiondx.com review of the Super Robot Wars Dygenguar & Aussenseiter set

 23. 23 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-46 Dygenguar & Aussenseiter PART 1 - CollectionDX

 24. 24 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-45 Mazinger Z マジンガーZ超合金 Review - CollectionDX

 25. 25 Thumbnail

  Soul of Chogokin Respect for Volt in Box GX-31V Review - CollectionDX

 26. 26 Thumbnail

  Soul of Chogokin Daimos Review - CollectionDX

 27. 27 Thumbnail

  Soul of Chogokin Koutetsushin Jeeg GX-42 - CollectionDX

 28. 28 Thumbnail

  Soul of Chogokin Raideen GX-41 - CollectionDX

 29. 29 Thumbnail

  GX-40 Godmars Review - CollectionDX

 30. 30 Thumbnail

  Soul of Chogokin Gaiking GX-27 Review - CollectionDX

 31. 31 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-03 Combattler-V - CollectionDX

 32. 32 Thumbnail

  Soul of Chogokin Baikanfu Review - CollectionDX

 33. 33 Thumbnail

  Soul of Chogokin Irongear Review - CollectionDX

 34. 34 Thumbnail

  Soul of Chogokin King Joe GX-37 Review - CollectionDX

 35. 35 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-36 Ideon - CollectionDX

 36. 36 Thumbnail

  Soul of Chogokin Gunbuster Review Part 3 - CollectionDX

 37. 37 Thumbnail

  Soul of Chogokin Gunbuster Review Part 2 - CollectionDX

 38. 38 Thumbnail

  Soul of Chogokin Gunbuster Review Part 1 - CollectionDX

 39. 39 Thumbnail

  Soul of Chogokin Walker Machine Gallia GX-35 - CollectionDX

 40. 40 Thumbnail

  Soul of Chogokin Leopaldon & Spider man Review - CollectionDX

 41. 41 Thumbnail

  Gold Lightan GX-32 Soul of Chogokin Review - CollectionDX

 42. 42 Thumbnail

  Voltes V Soul of Chogokin review part 1 - CollectionDX

 43. 43 Thumbnail

  Voltes V Soul of Chogokin Review Part 2 - CollectionDX

 44. 44 Thumbnail

  Voltes V Soul of Chogokin Review Part 3 - CollectionDX

 45. 45 Thumbnail

  Soul of Chogokin GX-63 General Franky Review - CollectionDX