1. Dagsrevyen 22. april 1987 Arne Treholt Brundtland Carl I. Hagen Operation Gladio Hauge & Co

 2. 1856 Andrew Berwick-upon-Tweed at war with Russia (Norway) and Monte-Carlo

 3. 1861 Port Hercules and Monte-Carlo ceded to Russian Knights of Malta under Treaty of Paris (1856)

 4. Plyndret av Byfogden - Urdahls slektninger anker Høiness-saken | Arveoppgjør i Brødremenigheten

 5. 1991 Sonja blir Dronning på Stortinget (uten folkeavstemning) Norges første dronning på 53 år

 6. Schibboleth | Slik blir arven etter prinsesse Ragnhild - NORTRASHIP-pengene i Brasil, Sveits, Monaco

 7. 7/22 2011 Oslo on Fire - Insane or Just Evil? A Psychiatrist Takes a New Look at Hitler

 8. 2/27/1933 Ragnarök: Hitler and Quisling set Reichstag on fire to force a one-party Nazi/NKVD state

 9. 7/22 64 AD Nero's playing his lyre and singing "Sack of Ilium" in stage costume as the city burned

 10. Quo Vadis? (1951) Movie Trailer by Metro-Goldwyn-Mayer, the Moravian Brethren

 11. 1956 Monaco Royal Wedding - The Deal of the Century, arranged by Moravian Illuminaty - part 1

 12. 1956 Monaco Royal Wedding - The Deception of the Century, directed by Hitchcock at MGM - part 2

 13. 14 Sep 1982 Why did the Prince of Monaco authorize the removing from life support of his own wife?

 14. 1990 Death On The High Seas «Scandinavian Star-katastrofen» | Zero-systemet kjemper mot tiden

 15. 1952 Washington D.C. UFO incident - The Rise And Fall of Marilyn Monroe (Norma Mortensen)

 16. 1959 Khrushchev - Nixon Kitchen Debate evolves into 1969 Apollo Moon landing hoax

 17. 2012 Was Tony Scott killed for wanting to blow the whistle on directing the Mars landing hoax?

 18. 2008 John H. Meier: Howard Hughes involvement with RFK Assassination, Onassis Schacht King of Tonga

 19. RIP NEIL ARMSTRONG (1930-2012) 1st Man on the Moon by the Moravian Illuminati

 20. fra Fjære til Kongo | SS-Oberschütze Tjøstolv Moland - Brødremenigheten

 21. 7/18 Bulgaria Official: Blast Suspect Had Fake Michigan Driver's License (and Nansen passport)

 22. 7/18 on Quisling's birthday, Israeli tourist bus was blown up at the airport "Sarafovo" in Burgas

 23. 1945 Rosalie Allen: Hitler Lives - hiding in Norway, Nazi sanctum & last bastion of Third Reich

 24. 1946 Hitler Lives? ... hiding in Norway, last bastion of Third Reich and sanctum for Nazi leaders

 25. 1945 HITLER DEAD (black propaganda) BBC Radio announcement of Adolf Hitler's death

 26. 1945 Speideren på Ljan -- Vi likviderte «landssvikarar» (efter ordre frå Jens Chr. Hauge & Co)

 27. 16.12.2007 Berge: -- seks års fengsel for (haugianer) Odd Einar Dørum?

 28. 7/22 Luis Moreno-Ocampo - ICC will only act when national court systems are unwilling to ...

 29. 31/05/2012 Egypt's 31-year State of Emergency comes to an End (almost but not quite)

 30. 7/22 Unntakstilstand | Norway under 'State of Emergency' since 1940

 31. 31. mai 1990 daværende kronprins Harald måtte overta som regent | Operation Desert Storm

 32. 29/5-2006 Konsul Einar Riis (Johansen) er død i Arvika - Stay-Behind-rörelser i Sverige

 33. Memorial Day | Wild Bill Donovan: The Spymaster Who Created the OSS by Col. Rudolf Abel, KGB

 34. 1944 «Landssvikanordningen» finnes ikke! Treholt-saken må behandles på 'nytt'

 35. 7/22 Aase Marie Moltzau plyndret av Byfogden i.h.t. Lov om straff for utlendske krigsbrotsmenn

 36. 7/22/2011 «Lov om straff for utlendske krigsbrotsmenn» oppheves i 2005 - Andrew Berwick går fri

 37. 1945--1952 Erstatningsdirektoratet - NS-medlemmer skulle ha kollektivt ansvar (til Jens Chr. Hauge)

 38. HAUGIANERE | Det er denne sekten som styrer Norge i dag (Die Brüdergemeine in Norwegen)

 39. 1987 Rieber-Mohns etterforskning av Hauge i KV/Toshiba-saken, "henlegges pga bevisets stilling"

 40. 1958 The Hollow Coin - Espionage Case of Rudolf Abel (was rescued by Jens Chr. Hauge)

 41. 1954 Bilderberg and WTC created by Hauge & NKVD Red Colonel Rudolf Abel (Vilyam Fisher)

 42. 1958 Jens Chr. og Liv Hauge - løy om alt mulig, holdt sin etniske identitet skjult (Sovjet-spioner)

 43. 7/22 Herland nekter å vitne mot Breivik og Lippestad, og Kinamisjonen ved Grandhagen Gade Faremo

 44. Is Stéphane Abrial the French pilot who shot down Aerolinee Itavia Flight 870 on 27 June 1980?

 45. 2012 What will be the impact of François Hollande's election on France's role in NATO?

 46. 1952 Ondskapens vugge - Hauge & Co. i Drammensveien 10/20, Oslo | Brødremenigheden

 47. 1944 Edvard Munch. Testament (forfalsket) og dødsbo (plyndret). Jens Chr. Hauge & Co.

 48. Why in the 1930s and 1940s, the Nazis labeled Munch's work "degenerate art"?

 49. 1942 Lov om inndragning av formuer som tilhører jøder. Hagelin Fuglesang Lippestad Stang

 50. 1943 Lov om vaksinasjon. Lippestad, Quislings Innenriksminister (Andreas Schei)

 51. 1942 Lov nr. 2 til vern om folkeætten. Lippestad, Quislings Innenriksminister (Andreas Schei)

 52. 1956 Likvideringer | Hvordan fru Lippestads ting ble "tatt vare på". Folk og Land

 53. 1479 Slekten Geelmuyden: Luther Lund Lippestad - NS-legen Hans Eng fra Rakkestad

 54. Hercules-flyet «Siv» | Jakten på «de svarte boksene» er foreløpig lagt på vent

 55. ikke var gift med Dagny Amalie - Anne Lise Sellæg, allerede i 1976 hadde opptrådt som fru Riis

 56. 5/6-2003 «Amelia Riis» signerer forliksavtale med justisminister Odd Einar Dørum i Brødremenigheten

 57. 2003 Einar's Birth Certificate - totally fake! issued by Ministry of Justice and Police (Saltykova)

 58. 7/22 «Oslo-gjengens» aller siste kupp - Regjeringens dataserver! Heibergs god idé?

 59. R.I.P. Gunnar Fridtjof Thurmann «Kjakan» Sønsteby, født 1918 på Rjukan (fjødt Fjeld 1916 i Halden)

 60. 2010 Who was Sonsteby? I.O.G.T. Sinclair - Section D at Bletchley Park (The Gehlen Org)

 61. 1961 E. Riis Flyrederi A/S var et norsk flyselskap som ble stiftet av Einar Riis Johansen

 62. 18. juli 2008 Skutt fra Skaugum på Quislings fødselsdag - Psykotisk i gjerningsøyeblikket

 63. 1962 KOMPANI LINGE - Einar Riis Johansen, en gammel venn av «Max Manus» (nabo til Jens Chr. Hauge)

 64. 2012 ZERO-systemet solgte «Skrik» for kr 700 millioner kroner (til seg selv) | Hauges Brødrevenner

 65. Riddarhuset - Jan Guillou on Julian Paul Assange, persecuted for witchcraft by Swedish Inquisition

 66. Eugenics | Norsk rasehygiene 1933 - 1945 (NRK) Harlem Evang Heiberg Mjøen Lippestad

 67. 1900 Thorshaug Institut. Bestyrerinde Helene Lippestad - Johan Anton Andreassen f. 1844 Hobøl

 68. 7/22 Er advokat Lippestad i slekt med NS-ministeren? Jørn Holme, Dørum, Hauge & Co har svaret

 69. 1942 The Perfect Nazi - Lippestad, Norges innenriksminister i Vidkun Quislings 2. regjering

 70. Easter | Mother Goddess "ISHTAR" (originally pronounced "Easter") Goddess of Love and War

 71. KONG HARALD - - Du er konge | «Alle» liker kong Harald - Kongen får solid støtte av folket

 72. 1938 FJERDE «SKRIK»: Hugo Simon "solgte" til Thomas Olsen (Zero-systemet) under Nazi-flukt

 73. 1940 Kampf um Norwegen - Feldzug 1940 -- Die Brüdergemeine in Norwegen

 74. Monaco | Albert GRIMALDI v. Robert ERINGER - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

 75. 2012 Pope Benedict: 'Darkness threatens mankind' - Norway leads Allied Crusade against Assyrian King

 76. Positives Christentum | Kodenavn «Operasjon Weserübung» Feldtoget i Norge - 9. april 1940

 77. Astártē | 15 prosent tror Märtha snakker med engler - engleskolen teknisk konkurs

 78. 9/11 Viktor Bout sentenced to 25 years for his role in the K-141 Kursk disaster | Op Sarkany Rend

 79. 4/4/12 Viktor (wrong) Bout sentenced to 25 years in Federal Court for Southern District of New York

 80. April 4, 1973 - World Trade Center Opens | Twin Towers of World Commerce & Espionage

 81. Nasjonens skygge | Hevder «Skyggen» var hemmelig agent for Sovjet (NKVD Rudolf Abel)

 82. 1957 The Global Moravian Manipulators - Ari Onassis, Hjalmar Schacht, Otto Skorzeny

 83. 1959 The Manchurian Candidate - Yul Brynner (born Yuliy Borisovich Bryner ca. 1920)

 84. 1962 Famous Female Spies - Marilyn Monroe (born 1926 as Norma Mortensen)

 85. 1985 The Holcroft Covenant - Nazi funds used to establish a Fourth Reich (Schacht-Onassis)

 86. 9/13/1955 To Catch a Thief [in Monte Carlo]: 9/13/1982 Death of a MGM Princess at the Devil's Curse

 87. 1954 Dial M for Murder [in Monaco]: Alfred Hitchcock Film Trailer

 88. Fyrst Albert (54) og fyrstinne Charlene (34) av Monaco lever som reindriftssamer i Kautokeino

 89. 2012 Nuclear Safety Summit in Seoul | The Feast of the Annunciation of the Lord

 90. 1961 Prinsesse Astrid gifter seg i Asker kirke med Johan Martin Ferner (Jacobsen Sinclair)

 91. Haugianeren Donner Dørum - Norges justisminister 2001--2005 (LSD-forskningen i Skandinavia)

 92. 1948 Landssviksaker ved Hitra sorenskriveri - haugiansk dommerfullmektig fra Fjære

 93. «Siv» - Killed in action (KIA) by hostile forces or KIFA which means 'killed in flight accident'?

 94. «Siv» måtte ofres til gudene | March 15, 2012 is the date of Venus-Jupiter conjunction

 95. 1948 Mord i Brødremenigheten - Skipsreder Kristoffer Olsen er død, 65 år gammel

 96. 1990 Brannkatastrofen - Stein Husby og Ditlev-Simonsen rydder opp etter Hauges «stay behind»

 97. 1968 A/S Invest-Man henter hjem pengene i Schweiz - VIKING Schiffsfinanz AG, Zürich

 98. The Bethlehem Steel Corporation (1857--2003) The Moravian Brethren

 99. 1814 Kunngjøring fra Frederik 6. hvor han (og Soltikoff Morgenstierne) avstår Norge