1. ตลาดโบราณนครเนื่องเขต อำเภอแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 Spirit Cheer 2013 ราชสีมาวิทยาลัย

 3. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 Spirit Cheer 2013 สุรธรรมพิทักษ์

 4. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 Spirit Cheer 2013 บุญเหลือวิทยานุสร์

 5. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 R S Staff Show

 6. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 R S Cheer Leader 2

 7. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 R S Cheer Leader 1

 8. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 BOOM RAJSIMA แม่แตน

 9. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 BOOM RAJSIMA ให้น้องกุ๊กแห่งอัสสัมชัญ Guest Cheer Leader

 10. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 BOOM RAJSIMA R S Cheer Leader Family

 11. กรีฑาจังหวัดนครราชสีมา 2556 Spirit Cheer 2013 สุรนารีวิทยา

 12. Rajsima Cheer Leader Show 2012

 13. Incomplete -- Rajsima Cheer Leader Show 2012

 14. รักแรก

 15. Blue Cheer Leader of Rajsima Wittayalai 2012

 16. Yellow Cheer Leader of Rajsima Wittayalai 2012

 17. Pink Cheer Leader of Rajsima Wittayalai 2012

 18. บริจาคเกล็ดเลือดตอนออฟ

 19. บริจาคเกล็ดเลือดครั้งแรก

 20. ฟิตตัวเองใน 90 วัน

 21. กรีฑาจังหวัด 54 -- สุรนารีวิทยา.MPG

 22. กรีฑาจังหวัด 54 -- สุรธรรมพิทักษ์.MPG

 23. กรีฑาจังหวัด 54 -- ราชสีมาวิทยาลัย.MPG

 24. กรีฑาจังหวัด 54 -- ราชสีมาวิทยาลัย 2.MPG

 25. กรีฑาจังหวัด 54 -- มหิศราธิบดี.MPG

 26. กรีฑาจังหวัด 54 -- บุญเหลือวิทยานุสรณ์

 27. กรีฑาจังหวัด 54 -- บุญวัฒนา.MPG

 28. กรีฑาจังหวัด 54 โนนสูงศรีธานี

 29. กรีฑาจังหวัด 54 -- โคราชพิทยาคม.MPG

 30. 6สีม่วง หน้าประธานกีฬาสีราชสีมาวิทยาลัย

 31. 5สีฟ้า หน้าประธานกีฬาสีราชสีมาวิทยาลัย

 32. 4สีส้ม หน้าประธานกีฬาสีราชสีมาวิทยาลัย

 33. 3สีเขียว หน้าประธานกีฬาสีราชสีมาวิทยาลัย

 34. 2สีชมพู หน้าประธานกีฬาสีราชสีมาวิทยาลัย

 35. 1สีเหลือง หน้าประธานกีฬาสีราชสีมาวิทยาลัย

 36. บริจาคเลือดครั้งที่ ๓

 37. VID 00001 20110525 1110

 38. ราชสีมาวิทยาลัย กรีฑาจังหวัด 2553

 39. หน้าประธานสีเหลืองราชสีมาวิทยาลัย 2553

 40. ราชสีมาวิทยาลัย @ sponsor 2010

 41. MOV02183

 42. ราชสีมาวิทยาลัย หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552 กล้องกีกี้

 43. Cheer Leader โชว์ Abracadabra ราชสีมาวิทยาลัย อย่างใหญ่น้อออ

 44. ราชสีมาวิทยาลัย หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 45. บุญวัฒนา หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 46. สุรธรรมพิทักษ์ หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 47. สุรนารีวิทยา หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 48. ราชสีมาวิทยาลัย 2 หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 49. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 50. มหิศราธิบดี หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 51. โคราชพิทยาคม หน้าประธานงานกรีฑาจังหวัด 2552

 52. สีส้ม หน้าประธาน 52.wmv

 53. สีชมพู หน้าประธาน 52.wmv

 54. สีเขียว หน้าประธาน 52.wmv

 55. สีฟ้า หน้าประธาน 52.wmv

 56. สีเหลืองลีดซ้อมหน้าประธาน 2552.MPG

 57. สีเหลืองซ้อมเทวนคร 2552.MPG

 58. เมดเล่สีเหลือง.MPG

 59. สีเหลือง ลีดหน้าประธาน 2552.MPG

 60. Lead Rajsima by P'Ming

 61. Leader Pretty Joke

 62. Yellow Cheer Leading 14

 63. Yellow Cheer Leading 13

 64. Yellow Cheer Leading 12

 65. Yellow Cheer Leading 7

 66. Yellow Cheer Leading 6

 67. Yellow Cheer Leading 5

 68. Yellow Cheer Leading 4

 69. Yellow Cheer Leading 3

 70. Yellow Cheer Leading 2

 71. Yellow Cheer Leading 1

 72. Yellow Cheer Leading

 73. ซ้อมเต้น Yellow CL 2009

 74. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ

 75. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ 1

 76. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ 2

 77. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ 3

 78. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ 4

 79. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ 5

 80. ซ้อมเต้นงาน ลิปตภัลลพ คัพ 6

 81. บอล สอนลายฯเพลงรักกันไว้เถิด งานลิปตภัลลพ คัพ

 82. บอล สอนลายฯเพลงมาร์ชราชสีมา

 83. บอล สอนลายฯเพลงเกียรติภูมิราชสีมา

 84. ซ้อมเต้นเพลง สีแสดขาววาววาม

 85. ซ้อมหน้าประธานสีเหลืองปี 2551 นับจังหวะ 1 8

 86. ซ้อมเต้นเพลง ลูกผู้ชาย

 87. หน้าประธาน Full of happiness ต่อ

 88. หน้าประธาน Full of happiness

 89. เร็วเข้าสิ

 90. พ่อแห่งแผ่นดิน หน้าสแตนด์

 91. โป้งป้าง

 92. Green

 93. [Deleted Video]

 94. ภาพแสตนด์เชีบร์กีฬาสี ราชสีมา 2551

 95. Pink

 96. Cheer Leader show กรีฑาจังหวัดประจำปี 2551 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์