1. St. Gabriel the Archangel Parish Lenten Pilgrimage 2013

 2. Aleluya

 3. Batang Pastol

 4. Dakilang Amen

 5. Gloria in Excelsis Deo

 6. Kay Lamig na nang Simoy ng Hangin

 7. Kordero ng Diyos

 8. Pamaskong Panaginip

 9. Panginoon, Kaawaan Mo Kami

 10. Santo

 11. Pagbubunyi

 12. Umawit ang Bayan

 13. St. Agnes Delight Christmas Video

 14. Grow Old With You

 15. Ordinary Song

 16. Each Day With You

 17. Dalit sa Mahal na Birhen ng Pilar (Alaminos, Laguna)

 18. Salmo 27 (Gary Sabeniano)

 19. Salmo 27 by Gary Sabeniano

 20. Pananalig - Alaminos, Laguna Charismatic Choir

 21. Our Lady of the Pillar Parish Holy Week 2012

 22. Alay sa Birhen ( La Naval Enthronement)

 23. KasaMBahay Performance (BUKLURAN 2011)

 24. SALULO Performance (BUKLURAN 2011)

 25. PEER Helpers Performance (BUKLURAN 2011)

 26. OSA Performance (BUKLURAN 2011)

 27. LVC Performance (BUKLURAN 2011)

 28. Dokyu Performance (BUKLURAN 2011)

 29. BUKLURAN 2011

 30. Spagka't (KasaMBahay Music Ministry)

 31. Amen, La Naval Letran (KasaMBahay Music Ministry)

 32. Sa Krus (KasaMBahay Music Ministry)

 33. Santo, La Naval Letran (KasaMBahay Music MInistry)

 34. Aleluya, La Naval, Letran (KasaMBahay Music Ministry)

 35. Magnificat (KasaMBahay Music Ministry)

 36. Lamb of God (KasaMBahay Music Ministry)

 37. Our Father/For the Kingdom (KasaMBahay Music Ministry)

 38. Acclamation (KasaMBahay Music Ministry)

 39. Holy (KasaMBahay Music Ministry)

 40. Christify (KasaMBahay Music Ministry)

 41. Alleluia (KasaMBahay Music Ministry)

 42. Glory to God (KasaMBahay Music Ministry)

 43. Come to the Banquet (KasaMBahay Music MInistry)

 44. Our Lady at Letran-Calamba

 45. Great Amen (KasaMBahay Music Ministry)

 46. KasaMBahay Teaser

 47. Kasambahay Theme Song

 48. DABARKADZ' ( from Charismatic Movement Alaminos, Laguna)

 49. Come to the banquet of God (KASAMBAHAY Music Ministry)

 50. Great Amen (KASAMBAHAY Music Ministry)

 51. Kordero ng Diyos (KASAMBAHAY Music Ministry)

 52. Like Cedars (KASAMBAHAY Music Ministry)

 53. Maria, Oh Beautiful One (KASAMBAHAY Music Ministry)

 54. Aleluya (KASAMBAHAY Music Ministry).wmv

 55. Sanctus (KASAMBAHAY Music Ministry)

 56. Mula Sa'Yo (KASAMBAHAY Music Ministry)

 57. Luwalhati (KASAMBAHAY Music Ministry).wmv

 58. Dakilang Tanda (KASAMBAHAY Music Ministry)

 59. My Family

 60. ALAM KONG KASAMA KA... ALAMINOS FRIENDS!

 61. Batian ng magkakapatid! WALANG MALISYA PROMISE!

 62. DON'T YOU KNOW THAT... KASAMBAHAY THEME SONG!

 63. Lala... Kasambahay!

 64. Itodo mo... KASAMBAHAY ang paglilingkod sa Diyos!

 65. Pam and Gary, Kahanga-hanga

 66. Pam and Gary "Ang Panginoon ang Aking Pastol''

 67. Pam and Gary "Minsan Lamang"

 68. Pam and Gary "Paghahandog ng Sarili"

 69. Pam and Gary "Pag-aalay ng Sarili"

 70. T3 part 2, Ice Breaker

 71. Picture daw,,, hahaha

 72. Cebu-Bohol Tour, Parklane Hotel

 73. Pamamaalam sa Birhen, Letran-Calamba

 74. Ate Pam at KCMV G.A. La Naval

 75. Live by the Spirit by KCMV

 76. Wawa song by KCMV

 77. This is the moment

 78. Kung akin ang mundo, My love is here, Im yours by Gary Sabeniano