Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

ECHO@20: Грижа ни е, действаме

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like European Union Humanitarian Aid and Civil Protection's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike European Union Humanitarian Aid and Civil Protection's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add European Union Humanitarian Aid and Civil Protection's video to your playlist.

Published on Oct 10, 2012

През 1992 г. 12-те страни — членки на ЕС, създадоха Хуманитарната служба на Европейската общност (ECHO), която да помага на нуждаещите се във и извън
Съюза. Оттогава ECHO, днес Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита" на Европейската комисия, е предоставила хуманитарна помощ на милиони хора, засегнати от природни и причинени от човека бедствия в над 140 държави. Работата на ECHO е израз на европейската солидарност с хората в нужда по целия свят.
BG

ECHO@20 website http://ec.europa.eu/echo/20/

  • Category

  • License

    Standard YouTube License

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to