Upload
480

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

ok Ok

ZNOVUZRODENIE - Harvest Joy (CS)

1,304 views 2 years ago
http://milost.sk/
https://sites.google.com/si...
https://sites.google.com/si...
Posledné časy :
https://sites.google.com/si...
ZNOVUZRODENIE
https://sites.google.com/si...
PRE ÚPRIMNÝCH KATOLÍKOV
https://sites.google.com/si...


Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Hlavná pasáž Biblie, ktorá odpovedá na túto otázku je Ján 3:1-21. Pán Ježiš Kristus sa rozpráva s Nikodémom, prominentným Farizeom a členom Synedria (riadiaceho orgánu Židov). Nikodém musel prísť za Ježišom v noci. Nikodém chcel Ježišovi položiť otázku.
V rozhovore s Nikodémom Ježiš vysvetľuje "...Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie." Nikodém mu povedal: "Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa?" Odpovedal Ježiš: "Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo s narodilo z tela, je telo a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť...." (Ján 3:3-7). Show less
Read more

Dvd Evanjelium - ZDARMA Play

DVD EVANJELIUM.ZDARMA vyhni sa peklu a ziskaj Nebo

objednaj tu : nebeskekralovstvo@gmail.com
viac na : http://sites.google.com/site/milann77/dvd-zdarma
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to