Upload
45

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Efotosadis Sadis

Perfect waves

377 views 1 year ago
Physics wave is a disturbance or variation which travels through spacetime, along with the transfer of energy Wave motion transfers energy from one place to another, often without constant average particle displacement, with little or no associated mass transport. It is, instead, around almost fixed locations oscillations or vibrations. Wave wave equation which sets out how the disturbance carried out over a period of time. The mathematical form of this equation varies depending on the type of wave.
There are two main types of waves. Mechanical waves propagate through a medium, and this medium is deformed material. The deformation reverses on restoring forces resulting from its deformation. For example, sound waves propagate via air molecules colliding with their neighbors. When air molecules are facing, they also bounce away from each other (restoring force). This keeps the molecules continue to move in the direction of the waves.
The second basic type of waves, electromagnetic waves do not need a medium. Instead, they consist of particles generated periodic oscillations in electrical and magnetic fields, so it can travel through a vacuum. These types of different waves of wavelength, and radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, X-rays, and gamma rays.
In addition, the behavior of particles in quantum mechanics is described by the wave and researchers find that gravitational waves travel through space, although gravitational waves have never been directly detected.
Waves can be transverse or longitudinal, depending on the direction of oscillation. Transverse waves occur when a disturbance propagation (transmission direction) creates oscillations perpendicular (at right angles). Longitudinal waves takes place when the oscillations are parallel to the propagation direction. The mechanical waves can be transverse and longitudinal, all electromagnetic waves are transverse. Show less
Read more

Liked videos Play

Uploads Play

Jie gyvo koncerto nebesurengs Play

Afterlife, also known as after-world, the realm of the dead, passed away - a theoretical idea that the human soul (consciousness) continues to exist after physical death of the body. This can be understood as a transcendent space, and as a real place. The idea of ​​the afterlife or other forms of existence after death, found in virtually all faiths and cultures.
Abraominėse religions (Christianity, Islam, Judaism) believed that after death the soul separates from the body and placed in one of the two post-mortem spaces - Paradise or Hell (part Christian movements still distinguishes between space - purgatory). Divine Court concludes that the soul enters the Paradise and is next to God, and which fall into hell suffering. The Jewish sect of the Sadducees believed in God but did not believe in the afterlife.
Indian religions (Hinduism, Buddhism, Sikhism) believed in reincarnation - the dead soul enters a new body and forget the previous learning. Reincarnation will depend on past lives (karma) - the better the person was, the better the conditions will get a new life, and lived properly can reincarnate into an animal to experience suffering. The circle of reincarnation is called samsara, and the believer's goal is to eventually reincarnate to God (moksha) or (Buddhism) to achieve nirvana.
Ancient Egyptians believed the soul of the deceased travels to the land of the dead Aaru. There Osiris weighs the deceased's heart - if it is lighter than a feather, the soul goes away, and if worse - given demon Amit. The Egyptians also believed in the resurrection of the dead, and performed mummification, the deceased left a book of the dead. The ancient Greeks believed that after death the soul of Hermes helped, travels to Hades - Hades. It your boat navigating through the Styx Charon. There, the deceased soul is judged and placed in Elysium, Hades, or Tartarus. Similarly, the afterlife conceived and Scandinavian mythology - it is divided into Valhalla (the elect kingdom), HeLa (most of the rest in place) and Niflhelą (place of torment for sinners).
Various pagan, esoteric beliefs, cults of nature, there is often a non-religious beliefs in the nature of the soul Reincarnation creaturehood, space objects idea or belief in afterlife.
Scientific point of view, there is no evidence that after brain death in some form of human consciousness remains. This condition is called eternal oblivion. Admittedly, this approach appeals through the so-called post-mortem impressions from survivors of clinical death. However, they are usually considered to be hallucinations, drugs, altered states of consciousness consequences. Other scholars deny a mechanical approach to consciousness and offers a quantum theory of consciousness, according to which death does not terminate the existence of consciousness.

Lietuviu muzikantai Play

Man patinka rodyti savo nuotraukas skambant muzikai,o labiausiai tai gaminti video...
Muzika (gr. μουσική (τέχνη) -- musiké (téchne) -- mūzų menas) -- garsų menas, meniškas garsų komponavimas ir tokių akustinių kompozicijų atlikimas.
Muzika -- išraiškos forma laiko terpėje, naudojant garsų ir pauzių struktūrą. Tai sudėtingos formos kūriniai, išreiškiami per natūraliai išgaunamo dirgiklio, dažniausiai garso, kombinacijų ir modelių konstrukciją. Muzikos funkcijos: estetinė, meninė, komunikacinė, pramoginė, apeiginė. Nuo kultūros ir socialinio konteksto priklauso, kaip mes skirstome muziką.
Bardas -- senovės keltų genčių dainius.
Pritardami sau muzikos instrumentais bardai deklamuodavo savo poeziją Galijos, Velso, Airijos ir Škotijos kunigaikščių dvaruose. Viduramžiais jie tapo poetais profesionalais ir sudarė atskirą luomą.
Dabar bardais dažnai vadinami dainuojamosios poezijos atlikėjai. Lietuvoje titulo bardas atitikmuo yra dainius. Tai žmogus, kuriantis savo bendravimą su socialine aplinka muzikos ir žodžio galių subendrinimu. Bardas/Dainius Lietuvių/baltų gentyse turėjo eilę socialinių paskirčių: Bardai būdavo jungiančiąja informacine grandimi tarp senųjų baltų šventikų ir bendruomenės, Bardai buvo švenčių kūrėjai ir jų įprasmintojai. Vėlgi, senolis, sugebantis dainomis bendrauti su keliomis kartomis jaunesniais asmenimis pagarbiai buvo vadinamas dainiumi/bardu. Bardas/Dainius privalėjo turėti talentą muzikos skambėjime įtaigiai perduoti prasmingą žinią. Dainuojamoji poezija - besiformuojanti Lietuvoje muzikinės kultūros sritis. Jos pradininkai ir pasekėjai akcentuoja žodžio galios svarbą dainoje, tačiau muzikine prasme dainuojamosios poezijos žanro suvokimas ir įprasminimas kol kas yra padrikas. Dainuojamajai poezijai priskiriami ir liaudies kūrinių aranžuotės, ir dainos išgarsėjusių poetų tekstais, ir kabaretinių spektaklių kompozicijos ir džiazo liberalumas ir įvairių tautų folklorinių skambesių perpinimas. Bardo/dainiaus statusas ir atitinkamas kurybinis fondas šiuo metu dar neturi jokios klasifikacinės pozicijos Lietuvos Respublikos kultūros puoselėjimo programose. Dainuojamoji poezija
Dainuojamoji poezija
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to