Upload
35

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Tung Dao

Giấc mộng lớn gấu mèo

81 views 3 weeks ago
Một siu phẩm từ I phồ :))

Giấc mộng lớn Lyrics
Lê Cát Trọng Lý
Ngày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dọi trên cao xuống nơi này trần lao,
Biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than, trần lao. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Sau giấc mộng này ngừng trôi
Ngày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dọi trên cao xuống nơi này trần lao,
Biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than, trần lao. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Sau giấc mộng này ngừng trôiNgày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dọi trên cao xuống nơi này trần lao,
Biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than, trần lao. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Sau giấc mộng này ngừng trôi...
Read more
Một siu phẩm từ I phồ :))

Giấc mộng lớn Lyrics
Lê Cát Trọng Lý
Ngày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dọi trên cao xuống nơi này trần lao,
Biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than, trần lao. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Sau giấc mộng này ngừng trôi
Ngày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dọi trên cao xuống nơi này trần lao,
Biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than, trần lao. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Sau giấc mộng này ngừng trôiNgày xưa, rất xưa, lúc chưa ai biết sống
Từ một nơi chẳng tên gọi, hóa ra vạn triệu tinh tú
Tiếng người than
Tiếng người vui
Tiếng dọi trên cao xuống nơi này trần lao,
Biết tươi đẹp, biết nô đùa, lầm than, trần lao. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao
Tiếng của tôi, đến từ đâu? Chết về đâu? Sau giấc mộng này ngừng trôi... Show less
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to