Upload
3,240

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Stemarx ProdArt

Carole Demesmin: Omaj Pou Anperè Desalin (Jiye 2014)

1,233 views 2 weeks ago
Pa gen pi gwo prizon pase prizon mantal, sitou, lè se depi-w leve ou fet ou nan prizon sila, l ap tre difisil pou asepte e kwe ou nan yon prizon, lipwobab pou panse anyen pa eksiste deyo prizon sa e tout sa ki ekziste yo andan prizon, liberasyon mantal pi difisil pase pase liberasyon fizik. se byen domaj anpil nan fre nou toujou antotche nan sistem esklavajis mantal sa,

Pou YON LOT AYITI POSIB fok nou asepte kle liberasyon sa ki nan zantray nou an, Fok retounen nan rasinn nou, pou ka kreye ansanm ansanm yon pi bon desten, kom sa dwa, jan nou ap gade nan fim lan yo, paske menm reve nou pa ka reve, e sa nou rele rev yo, se yon banm panse lezot fome nan sevo nou, e nou adore yo pou rev, pou verite.

Desizyon an se nan men w li ye, se ou pou deside, nou telman abitye ak mal nou kwe tout sa ki eksite se mal loske nou jwenn yon moun ap fe byen, nou di sa enkwayab, nou pantan nou etone,

Reveye konsyans, fre parey mwen yo, pouse eneji ki nan sant lavi w la, fe l jayi nan tout venn ou, pese po w, pou dekrabinen chenn sila ki antoche sevo nou.

Marx Stephenson teusma
STEMARX
https://www.facebook.com/el... Show less
Read more
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to