Upload
65

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Đức Trí

[Nguyên Phượng] - Bướm bay vườn cải hoa vàng

846 views 9 months ago
::: Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng :::
*Bình thơ: (http://langmai.org/phapduon...)
----
*Thơ: Thầy Làng Mai (1963) (https://www.facebook.com/th...)
*Nhạc: Nguyên Phượng (https://www.facebook.com/co...)
*Encode: Dạ Lai Hương (https://www.facebook.com/da...)
*Quán Guitar Gỗ (http://quancafe.vn/guitargo )
-3f, Thích Quảng Đức, P3, Q.Phú Nhuận, TpHCM
Read more
::: Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng :::
*Bình thơ: (http://langmai.org/phapduon...)
----
*Thơ: Thầy Làng Mai (1963) (https://www.facebook.com/th...)
*Nhạc: Nguyên Phượng (https://www.facebook.com/co...)
*Encode: Dạ Lai Hương (https://www.facebook.com/da...)
*Quán Guitar Gỗ (http://quancafe.vn/guitargo )
-3f, Thích Quảng Đức, P3, Q.Phú Nhuận, TpHCM Show less
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to