Upload
415

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

kng tv

KNG TV: KIO Salang 2 Rim Hkrum

69 views 1 week ago
KNG TV: KIO Salang 2 Rim Hkrum
June 28-30 ya laman KIA Masat 6 Dapdung na salang 2 rim hkrum ai re. Dai salang yan gaw, Kap Maw Zup ninghtawn du Salang Kaba Hpukjang Ze Lum hte Du Maji Brang Seng re. Show less
Read more
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to