Upload
16,790

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Islam Net Video

Peace Conference Scandinavia 2014 - Official Trailer

3,286 views 3 weeks ago
Islam Net inviterer med stor glede til den årlige Skandinaviske fredskonferansen i Oslo, 12-14. april 2014. Peace Conference Scandinavia er en konferanse en absolutt ikke vil gå glipp av. Dette er Skandinavias største islamske fredskonferanse hvor alle er velkomne, uavhengig av religion, nasjonalitet eller trossamfunn.

All info finner du på www.PeaceConference.no

Foredragsholdere

- Kamal Salah
- Dr. Ali M. Salah
- Sh. Riad Ouarzazi
- Sh. Alaa Elsayed
- Sh. Wasim Kempson
- Sh. Saeed al-Gadi
- Sh. Dr. Yasir Qadhi
- Suprise Speaker

Hvorfor du som muslim bør komme

Hverdagen er travel. Livet går videre og for hver eneste dag er vi et hakk nærmere døden. Vi alle tenker at en dag skal vi inshaAllah bli sterkere i troen, vi skal be alle våre bønner til riktig tid, dra regelmessig til moskeen, endre vårt utseende til det Allah liker, endre vår oppførsel til slik Muhammed (fred være med ham) ville ha vært, og bli mer aktive i å tilbe Allah og kalle andre til det. For la oss være ærlige; det er jo ingen av som vil til Jahannam, vi alle vil jo til Jannah. Men det var det med å leve livet først da, eller ta ting gradvis. Forandring skjer jo ikke over natta, eller hva? Kanskje gjør det det? For døden kommer jo plutselig den også. Du vet at du elsker islam og Allah (Subhanahu wa Ta'ala), men det er noe som hindrer deg i å bli sterkere i religionen, ikke sant? Vel, nå er Peace Conference Scandinavia rett rundt hjørnet! Sett inshaAllah av alle tre dagene og bli med oss på en følelsesfylt berg-og-dal-bane med akkurat det du trenger for å komme nærmere Allah!

Hvorfor du som ikke-muslim bør komme

Dette vil være en gyllen mulighet til å lære mer om islam, bli kjent med muslimer og samtidig få svar på mange av de ubesvarte spørsmålene du sitter med. Hvem vet, kanskje du til og med finner meningen med livet? Man hører så mye negativt om islam og muslimer gjennom media. De første ordene som for mange dukker opp i hodet er ''ekstremister'', ''terrorister'', ''radikale'' og tanker om at muslimer er et folk som vil nordmenn ondt. Dette er langt i fra sannheten, og det vil du oppleve selv om du kommer på konferansen. Det kommer til å bli het stemning og du vil neppe angre. Du har ikke noe å tape annet enn noen timer. Du tenker kanskje at du er opptatt eller kan bruke den samme tiden til noe annet som behager deg. Som regel er man ikke opptatt, det handler om prioritering. Hvorfor du bør prioritere denne konferansen er veldig enkelt. Islam er en av verdens største religioner og er en av flere religioner som hevder at er den eneste sanne religionen som kan lede til Paradiset. Fra ditt perspektiv høres dette kanskje ikke veldig sannsynlig ut, men det er allikevel en god mulighet for at det er sant. Du bør i det minste ta deg tid til å søke kunnskap om de religionene i verden som har over en milliard tilhengere. Nå har du en gyllen mulighet til å lære om islam fra førstehåndskilder. Selv om du kanskje ikke blir overbevist om at denne religionen er den sanne, vil du i hvert fall ha bedre innsikt i islam og hvorfor muslimer tror på det de tror. Dette er kunnskap som kun vil være til nytte for deg.
Read more
Islam Net inviterer med stor glede til den årlige Skandinaviske fredskonferansen i Oslo, 12-14. april 2014. Peace Conference Scandinavia er en konferanse en absolutt ikke vil gå glipp av. Dette er Skandinavias største islamske fredskonferanse hvor alle er velkomne, uavhengig av religion, nasjonalitet eller trossamfunn.

All info finner du på www.PeaceConference.no

Foredragsholdere

- Kamal Salah
- Dr. Ali M. Salah
- Sh. Riad Ouarzazi
- Sh. Alaa Elsayed
- Sh. Wasim Kempson
- Sh. Saeed al-Gadi
- Sh. Dr. Yasir Qadhi
- Suprise Speaker

Hvorfor du som muslim bør komme

Hverdagen er travel. Livet går videre og for hver eneste dag er vi et hakk nærmere døden. Vi alle tenker at en dag skal vi inshaAllah bli sterkere i troen, vi skal be alle våre bønner til riktig tid, dra regelmessig til moskeen, endre vårt utseende til det Allah liker, endre vår oppførsel til slik Muhammed (fred være med ham) ville ha vært, og bli mer aktive i å tilbe Allah og kalle andre til det. For la oss være ærlige; det er jo ingen av som vil til Jahannam, vi alle vil jo til Jannah. Men det var det med å leve livet først da, eller ta ting gradvis. Forandring skjer jo ikke over natta, eller hva? Kanskje gjør det det? For døden kommer jo plutselig den også. Du vet at du elsker islam og Allah (Subhanahu wa Ta'ala), men det er noe som hindrer deg i å bli sterkere i religionen, ikke sant? Vel, nå er Peace Conference Scandinavia rett rundt hjørnet! Sett inshaAllah av alle tre dagene og bli med oss på en følelsesfylt berg-og-dal-bane med akkurat det du trenger for å komme nærmere Allah!

Hvorfor du som ikke-muslim bør komme

Dette vil være en gyllen mulighet til å lære mer om islam, bli kjent med muslimer og samtidig få svar på mange av de ubesvarte spørsmålene du sitter med. Hvem vet, kanskje du til og med finner meningen med livet? Man hører så mye negativt om islam og muslimer gjennom media. De første ordene som for mange dukker opp i hodet er ''ekstremister'', ''terrorister'', ''radikale'' og tanker om at muslimer er et folk som vil nordmenn ondt. Dette er langt i fra sannheten, og det vil du oppleve selv om du kommer på konferansen. Det kommer til å bli het stemning og du vil neppe angre. Du har ikke noe å tape annet enn noen timer. Du tenker kanskje at du er opptatt eller kan bruke den samme tiden til noe annet som behager deg. Som regel er man ikke opptatt, det handler om prioritering. Hvorfor du bør prioritere denne konferansen er veldig enkelt. Islam er en av verdens største religioner og er en av flere religioner som hevder at er den eneste sanne religionen som kan lede til Paradiset. Fra ditt perspektiv høres dette kanskje ikke veldig sannsynlig ut, men det er allikevel en god mulighet for at det er sant. Du bør i det minste ta deg tid til å søke kunnskap om de religionene i verden som har over en milliard tilhengere. Nå har du en gyllen mulighet til å lære om islam fra førstehåndskilder. Selv om du kanskje ikke blir overbevist om at denne religionen er den sanne, vil du i hvert fall ha bedre innsikt i islam og hvorfor muslimer tror på det de tror. Dette er kunnskap som kun vil være til nytte for deg. Show less

Living Islam in the West - Dr. Haitham al-Haddad Play

Throughout this series we will go through the challenges that Muslims in the West face. Islam is constantly under pressure from the media and Muslims are alienated if they do not leave their religion or the practice of it. This series will provide you with solutions to the challenges facing western Muslims. We will go in depth about what your priorities as a Muslim in the West should be. We will go through how you can serve Islam in the best way here in the West. You will inshaAllah be equipped with the necessary knowledge to keep your faith alive and please Allah so you can enter Jannah, inshaAllah.

The series is directed by Dr. Haitham Al-Haddad who lives in London. The Shaykh has been studying the Islamic sciences for over 15 years with a special interest in Islamic law and legal theory having graduated with a BA in Islamic Law. He went on to write his doctoral thesis on Islamic jurisprudence in reference to Muslim minorities and was awarded a PhD from the School of Oriental and African Studies (University of London). Dr al-Haddad has studied under the tutelage of various senior scholars such as the late Grand Mufti of Saudi Arabia Shaikh Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz, Shaikh Abdullah Ibn Jibreen, the former chief judge of Riyadh and the retired Head of the Kingdom's Higher Judiciary Council Shaikh Abdullah ibn Aqil, Shaikh Muhammad ibn al Uthaymeen (for a short period) as well as various other senior scholars. Dr al-Haddad currently serves as a judge at the Islamic Sharia Council in London, acts as an advisor to various organisations such as Islam Net, and serves as a trustee and chairman for MRDF.
(English)

Gjennom denne serien skal vi gå gjennom utfordringene som muslimer i Vesten møter. Islam er konstant under medias press og muslimer blir fremmedgjort om de ikke forlater sin religion eller praksisen av den. Denne serien vil gi deg løsninger til utfordringene som vestlige muslimers møter. Vi skal gå i dybden om hva dine prioriteringer som muslim i Vesten bør være. Vi skal gå gjennom hvordan du kan tjene islam på beste måte her i Vesten. Du vil inshaAllah bli utrustet med nødvendig kunnskap for å holde din tro i live og tilfredsstille Allah så du kommer til Jannah, inshaAllah.

Serien er ledet av Dr. Haitham al-Haddad som er bosatt i London. Shaykhen har studert islamsk vitenskap i over 15 år. Med særlig interesse for islamsk lovgivning og juss ble han uteksaminert med en BA (bachelor) i islamsk lov. Deretter skrev han sin doktoravhandling om islamsk rettsvitenskap i forhold til muslimske minoriteter, og ble tildelt en doktorgrad fra School of Oriental and African Studies (Universitetet i London). Dr. al-Haddad har studert under ledelse av flere høytstående lærde, blant annet den avdøde mufti fra Saudi Arabia, Shaykh Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz, Shaikh Abdullah Ibn Jibreen, den tidligere hoveddommer i Riyadh, og den avgåtte lederen for kongedømmets Higher Judiciary Council Shaykh Abdullah ibn Aqil, Shaykh Muhammad ibn al Uthaymeen (i en kort periode), samt mange andre høytstående lærde. Dr. al-Haddad er for tiden dommer ved det islamske shari'ah-rådet i London, fungerende rådgiver for ulike organisasjoner bl.a. Islam Net, samt tillitsmann og styreleder for MRDF.
(Norsk)
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to