Upload
930

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Armenian Church

"Mer Hooys" Nakashian Children's Home

357 views 1 month ago
"Mer Hooys" Nakashian Children's Home operates under the auspices of Mother See of Holy Etchmiadzin with the financial support of "Our Hope" Foundation in the United States and the Nakashian family. Recently, the representatives of "Our Hope" Foundation visited the Nakashian Children's Home and met with the children and its staff.

«Մեր հույս» Նագգաշյան խնամքի կենտրոն

«Մեր հույս» Նագգաշյան խնամքի կենտրոնը գործում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանու ներքո`«Մեր հույս» հայկական բարեգործական կազմակերպության ու Նագգաշյան ընտանիքի հովանավորությամբ: Վերջերս, «Նագաշյան մանուկների տուն» երեխաների աջակցության կենտրոն էին այցելել «Մեր հույս» բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչները եւ հանդիպել կենտրոնի երեխաների ու անձնակազմի հետ: Show less
Read more
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to